Cristin-prosjekt-ID: 2498095
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2021, 08:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498095
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2021, 08:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kontinuerlig blodsukkermåling hos pasienter med diabetes

prosjektleder

Svein Skeie
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 154804

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2020 Slutt: 30. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kontinuerlig blodsukkermåling hos pasienter med diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

Kritisk syke pasienter er ofte utsatt for høyt blodsukker, og studier har vist at dette har sammenheng med økt dødelighet. Høyt blodsukker kan behandles med insulin, men dette gir en risiko for lavt blodsukker, som også har sammenheng med økt dødelighet i denne pasientgruppen. Balansert blodsukkerbehandling er krevende fordi blodsukkernivåene hos kritisk syke pasienter kan endre seg raskt. I dag brukes manuelle blodprøver for å måle blodsukker, noe som ikke alltid er tilstrekkelig for å fange opp farlige avvik i blodsukkernivåene. Kontinuerlig blodsukkermåling hos kritisk syke pasienter antas å kunne gi bedre blodsukkerkontroll, noe som potensielt kan bedre pasientutfall. Formålet med prosjektet er å prøve ut et nytt apparat som målet blodsukker kontinuerlig i en pulsåre på håndleddet. Teknologien har vært utprøvd i laboratorier og i griser og man ønsker undersøke om apparatet fungerer godt hos mennesker. Målinger fra apparatet skal tas opp i 8 timer hos pasienter med diabetes type 1, og skal sammenlignes med målinger fra et referanseapparat.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Skeie

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 1 av 1