Cristin-prosjekt-ID: 2498192
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2020 11:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498192
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2020 11:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gir vanlige gynekologiske operasjoner økt risiko for sykelighet og død?

prosjektleder

Trond Michelsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 199707

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gir vanlige gynekologiske operasjoner økt risiko for sykelighet og død?

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes en del studier som indikerer at vanlige gynekologiske inngrep som fjerning av livmor og/eller eggstokker er forbundet med senere sykelighet, inkludert hjerte- og karsykdom, benskjørhet og demens. Hjerte- og karsykdom er den viktigste dødsårsaken hos kvinner i den vestlige verden. Tidligere studier viser en mulig sammenheng mellom fjerning av eggstokker og/eller livmor før naturlig overgangsalder (kirurgisk overgangsalder) og hjerte- og karsykdom. Det er fortsatt uklart hva denne sammenhengen skyldes, og i tidligere studier har det vært svakheter ved metodene. Man kan ikke utelukke at noe av sammenhengen skyldes ulik hjerte- og karrisiko hos kvinner som går gjennom kirurgisk overgangsalder og kvinner som har de indre kjønnsorganene intakt. Fjerning av livmor og/eller eggstokker er blant de vanligste operasjonene på kvinner, og det utføres omtrent 7000 slike inngrep i Norge i året. Vårt mål er å se på sammenhengen mellom kirurgisk overgangsalder, hjerte-/karsykdom, benskjørhet, demens og dødelighet ved å koble data fra flere norske helseregistre av høy kvalitet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Olav Aasvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nora Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Tina Rosland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Astrid Liavaag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5