Cristin-prosjekt-ID: 2498194
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2020 11:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498194
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2020 11:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Cytokinstudie; Neoehrlichiose

prosjektleder

Hanne Quarsten
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 204409

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. november 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cytokinstudie; Neoehrlichiose

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å undersøke forskjeller og likheter i cytokinresponsen i blod hos immunsupprimerte og immunkompetente pasienter med infeksjonsykdommen neoehrlichiose. Infeksjonen blir overført ved flåttbitt. Det skal hentes ut serum fra to eksisterende generelle biobanker som søker er ansvarlig for. Biobankene inneholder prøver fra pasienter som har fått påvist Neoehrlicha- DNA blod. Dette er: 1. 2014/182 Generell forskningsbiobank for prøver (blod) fra pasienter etter flåttbitt, Sørlandet sykehus 2. 2019/631 Serum og mikrobe DNA fra pasienter med påvist flåttbåren sykdom Metode: Serum fra pasienter med Neoehlichia-DNA påvist i blod, skal undersøkes for cytokiner med multiplex-metode og ELISA. Nytteverdi: Prosjektet vil øke kunnskap om sammenhengen mellom immunrespons og sykdomsmanifestasjon.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Quarsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Christine Wennerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1 - 2 av 2