Cristin-prosjekt-ID: 2498266
Registrert av: REK Sist endret: 11. september 2021, 15:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498266
Registrert av: REK Sist endret: 11. september 2021, 15:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet, atrieflimmer og forebygging av slag og død

prosjektleder

Bente Morseth
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 175586

Finansiering

 • Helse Nord RHF
  Prosjektkode: 2021-2024

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre idrettsfag • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

atrieflimmer • Fysisk form / kondisjon • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Hjerte og kar

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet, atrieflimmer og forebygging av slag og død

Populærvitenskapelig sammendrag

Atrieflimmerpasienter har ofte belastende symptomer og redusert livskvalitet, høy risiko for hjerte- og karsykdommer, økt risiko for død, og tilgjengelige behandlinger har begrenset effekt og betydelige bivirkninger. Trening er en hjørnestein i rehabilitering av de fleste kroniske hjertesykdommer og kan være relevant også for atrieflimmerpasienter, men kunnskap om trening blant atrieflimmerpasienter mangler. I dette prosjektet søker vi å tette kunnskapshullene som har hindret strukturert bruk av trening ved atrieflimmer. Vi har derfor opprettet en nasjonalt multisenterstudie: The Norwegian Exercise in Atrial Fibrillation Multicentre Study (NEXAF). Denne søknaden gjelder en av tre arbeidspakker i NEXAF. Formålet med prosjektet er å forbedre pasienthåndteringen ved atrieflimmer gjennom fokus på potensialet som ligger i fysisk aktivitet og trening for å redusere symptombyrde og risikoen for kardiovaskulære hendelser hos atrieflimmerpasienter. Dette delprosjektet har som mål å undersøke: 1. Dose-respons-sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og atrieflimmer. 2. Hvorvidt fysisk aktivitet og/eller høy fysisk kapasitet beskytter mot hjerneslag og andre langsiktige bivirkninger som hjerteinfarkt, hjertesvikt, kognitiv tilbakegang og for tidlig død hos atrieflimmerpasienter. 3. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og atrieflimmertilbakefall målt i antall elektrokonverteringer og ablasjoner, medisinbruk og lengde på sykehusopphold. Prosjektet vil benytte epidemiologiske data fra Tromsøundersøkelsen, HUNT og Birkebeinerstudien, som inkluderer både deltakere med atrieflimmer (n=6300) and friske deltakeres (n>50000). Deltakerne er fulgt i flere tiår år fra de deltok i helseundersøkelsen til eventuelle hendelser med atrieflimmer, sykdom og død. Positive funn kan hjelpe atrieflimmerpasienter og helsevesenet ved å bidra til å implementere trening som en integrert del av hverdagen og sykdomshåndteringen, som igjen kan bidra til bedre livskvalitet, lavere atrieflimmerbyrde og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Prosjektet kan legge grunnlaget for fysisk aktivitet og trening som en hjørnestein i atrieflimmerbehandling og gir et gjennomførbart behandlingsalternativ som reduserer bivirkninger og kostnader. Konsise og veldokumenterte retningslinjer for trening ved atrieflimmer vil styrke helsevesenets kompetanse ved å tilby evidensbaserte treningsråd i sekundærforebygging. Ved å redusere belastningen og implikasjonene av atrieflimmer, en sykdom som forekommer i 1-20% av befolkningen, kan prosjektet fremheve de potensielle fordelene ved trening i atrieflimmerbehandling, og dermed bidra til redusert forekomst av hjerneslag og økt livskvalitet i en betydelig andel av befolkningen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Morseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kristoffer Robin Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet

Marius Myrstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Trygve Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Maja-Lisa Løchen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »