Cristin-prosjekt-ID: 2498464
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2020 09:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498464
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2020 09:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dødelighet og sykelighet relatert til hjerte- og karsykdom, hoftebrudd og demens hos kvinner etter forebyggende fjerning av eggstokkene

prosjektleder

Nora Johansen
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 94404

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 1. september 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dødelighet og sykelighet relatert til hjerte- og karsykdom, hoftebrudd og demens hos kvinner etter forebyggende fjerning av eggstokkene

Populærvitenskapelig sammendrag

Kvinner med en mutasjon i en av BRCA-genene har økt risiko for bryst- og eggstokkreft. Forebyggende fjerning av begge eggledere og eggstokker er den eneste metoden som man vet reduserer risikoen for eggstokkreft for disse kvinnene, og anbefales fra 35 års alder. Det å fjerne eggstokkene i ung alder kan gi økt risiko for ikke-kreft-relaterte sykdommer senere i livet, som hjerte- og karsykdom, beinskjørhet, og kognitiv svekkelse/demens. Det er svært sjeldent at man fjerner friske organer fra friske personer, men forebyggende fjerning av eggstokker er et eksempel på en slik operasjon, og det er svært viktig at vi skaffer oss kunnskap om denne operasjonen også kan øke risiko. Basert på en stor og komplett database med alle BRCA-mutasjonsbærere i helse Sør-Øst ønsker vi å undersøke helseeffekter etter forebyggende fjerning av eggstokkene. De primære målene med studien er å undersøke morbiditet og mortalitet relatert til hjerte- og karsykdom, hoftebrudd og demens. Sekundære mål med prosjektet er å finne ut om hormonbehandling er med på å påvirke den ikke-kreftrelaterte morbiditeten og mortaliteten etter forebyggende fjerning av eggstokker. Prosjektet er en historisk kohortstudie. Deltakerne er kvinner med BRCA-mutasjon og som har fått fjernet eggstokkene forebyggende. Vi vil inkludere to referansegrupper; BRCA-mutasjonsbærere som ikke er operert og kvinner fra den generelle befolkning. Vi vil koble informasjon om kvinnene fra BRCA-databasen til helseregistre. Forskergruppen har tidligere funnet at kvinnene etter den forebyggende operasjonen hadde økt risiko for metabolsk syndrom, men ikke økt risiko for hjerte- og karsykdom. Videre hadde de dårligere seksualfunksjon og mer somatiske plager sammenlignet med kvinner fra den generelle befolkning, men de hadde like god livskvalitet. Deltakerne i disse studiene var 361 kvinner fra et bekvemmelighetsutvalg som hadde gjennomgått operasjonen. Utfallene var basert på spørreskjema. I det aktuelle prosjektet er det en metodologisk fordel at de inkluderte er fra en komplett BRCA-database, og at vi har harde endepunkt fra nasjonale helseregistre. Dette gjør at resultatene vil være generaliserbare med mulighet for bred anvendelse. De fleste kvinner med BRCA-mutasjon velger operasjon men vi vet ikke hvor mange. Dersom studiene våre viser at forebyggende fjerning av eggstokker øker ikke-kreft relatert morbiditet og/eller mortalitet, bør disse kvinnene tilbys målrettet oppfølging, og retningslinjene må da endres. Dette er spesielt viktig når det gjelder hjerte- og karsykdom som er den ledende dødsårsaken blant kvinner.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nora Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Are H Pripp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eli M Grindedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trond M Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Astrid H Liavaag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »