Cristin-prosjekt-ID: 2498475
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2020, 12:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498475
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2020, 12:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av helsetjeneste hos kreftpasienter i Norge: Forståelse av risikoen for sykefravær og uførepensjon

prosjektleder

Ruby Del Risco Kollerud
ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 194961

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. januar 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av helsetjeneste hos kreftpasienter i Norge: Forståelse av risikoen for sykefravær og uførepensjon

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge er omtrent halvparten av pasientene som er diagnostisert med kreft i produktiv alder. Studien har som hovedformål å identifisere helse- og sosioøkonomiske faktorer som kan øke risikoen for sykefravær og uførepensjon blant kreftoverlevende. Våre resultater kan også bidra til å identifisere høyrisiko-populasjon av kreftoverlevende med helseproblemer i geografiske områder i Norge som har forsterket behov for rehabilitering og behov for nøye oppfølging. Resultatene av studien har direkte praktisk relevans og disse kan brukes til implementering av kreftplaner og for å videreutvikle helsetjenesten i kommuner i Norge.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ruby Del Risco Kollerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

Chris Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

Ingeborg Hartz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Magne Thoresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Thomas Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst
1 - 5 av 5