Cristin-prosjekt-ID: 2498656
Sist endret: 29. desember 2020, 18:12

Cristin-prosjekt-ID: 2498656
Sist endret: 29. desember 2020, 18:12
Prosjekt

Helseovervåkingsprogrammet for vilt

prosjektleder

Knut Madslien
ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag

Emneord

Vilthelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1998 Slutt: 1. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseovervåkingsprogrammet for vilt

Populærvitenskapelig sammendrag

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske viltbestander.

 

Ved å kartlegge og overvåke ulike sykdommer hos viltlevende dyr dokumenterer programmet helsestatus i viltpopulasjonene. ViltHOP oppklarer årsak til sykdom hos enkeltindivider og fanger opp økt sykdomsforekomst eller dødelighet i lokale bestander. ViltHOP arbeider også med smittsomme sykdommer som kan overføres mellom vilt og husdyr, og sykdommer som overføres mellom dyr og mennesker (zoonoser).

Mål for ViltHOP

ViltHOP er en ressurs til nytte for viltforvaltningen, samt veterinær-og helsemyndighetene. Hovedmålet er å bidra til optimal bestandsforvaltning og sykdomsberedskap. Den faglige ledelsen og sekretariatet er ved Veterinærinstituttet, Oslo/Ås og programmet finansieres av Miljødirektoratet. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Knut Madslien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

Turid Vikøren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

Jørn Våge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet
Aktiv cristin-person

Carlos Gonçalo das Neves

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Veterinærinstituttet

Malin Rokseth Reiten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

WILDLIFE AS SENTINELS FOR EMERGING ZOONOTIC DISEASES: HEPATITIS E AND TICK-BORNE ENCEPHALITIS IN CERVIDS IN NORWAY.

Das Neves, Carlos G; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Paulsen, Katrine Mørk; Andreassen, Åshild Kristine; Sacristan, Carlos. 2020, 6th One Health World Congress. USN, VETINST, NMBUPoster

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019.

Madslien, Knut Ivar Engesæter; Våge, Jørn; Das Neves, Carlos G; Hagelin, Jon; Handeland, Kjell; Vikøren, Turid. 2020, VETINSTRapport

Bartonella spp. detection in ticks, Culicoides biting midges and wild cervids from Norway.

Sacristan Yague, Carlos; Das Neves, Carlos G; Suhel, Faisal; Sacristán, Irene; Tengs, Torstein; Hamnes, Inger Sofie; Madslien, Knut Ivar Engesæter. 2020, Transboundary and Emerging Diseases. VETINST, NMBU, CHILEVitenskapelig artikkel

Gammaherpesvirus in cervid species from Norway: Characterization of a new virus in wild and semi-domesticated eurasian tundra reindeer (rangifer tarandus tarandus).

Das Neves, Carlos G; Sacristan Yague, Carlos; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Tryland, Morten. 2020, Viruses. UIT, VETINSTVitenskapelig artikkel

Cervids as sentinel-species for tick-borne encephalitis virus in Norway - A serological study.

Paulsen, Katrine Mørk; Das Neves, Carlos G; Granquist, Erik Georg; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Stuen, Snorre; Pedersen, Benedikte Nevjen; Vikse, Rose; Rocchi, Mara; Laming, Eleanor; Stiasny, Karin mfl.. 2019, Zoonoses and Public Health. USN, VETINST, NMBU, FHI, MOREDUN, MUWVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »