Cristin-prosjekt-ID: 2498756
Sist endret: 1. januar 2021, 23:23

Cristin-prosjekt-ID: 2498756
Sist endret: 1. januar 2021, 23:23
Prosjekt

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

prosjektleder

Rakesh Kumar
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.914.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302279

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 31. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rakesh Kumar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1