Cristin-prosjekt-ID: 2499411
Sist endret: 8. januar 2021, 10:12

Cristin-prosjekt-ID: 2499411
Sist endret: 8. januar 2021, 10:12
Prosjekt

Ny metode for å redusere lakselus ved hjelp av kitinolytiske enzymer: Verifiseringsforsøk

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 630.000
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  Prosjektkode: 901651

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur • Fiskehelse • Molekylærbiologi

Emneord

Lakselus • Enzymer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2020 Slutt: 1. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny metode for å redusere lakselus ved hjelp av kitinolytiske enzymer: Verifiseringsforsøk

Populærvitenskapelig sammendrag

​I dette prosjektet skal en helt ny metode for å bekjempe lakselus vurderes Resultatene vil kunne gi nødvendig sikkerhet for etablering av enzymproduksjon i større skala, og dermed gjøre metoden tilgjengelig for oppdrettsnæringen. 

Metoden som skal testes har mange fordeler:
1. Den er tilpasset oppdrettsnæring ved å benytte dagens teknologi med åpne merder
2. Den er skånsom mot fisk
3. Den vil virke mot alle stadier av lakselus med skall, altså også voksne lus
4. Den er miljøvennlig ved at kitinolytiske enzymer er naturlig tilstede i marint miljø, de er nedbrytbare og/eller kan samles opp etter behandling dersom ønskelig

Vitenskapelig sammendrag

​Det er utviklet en ny metode for å redusere antallet lakselus. Metoden bygger på bruk av kitinolytiske enzymer som vil angripe kitin i skallet hos lakselus, og dette er patentert i Norge og Storbritannia (NO20160259A, GB1602762.5A). Fra før er lite kjent om skallet hos lakselus, men man bruker i dag kitinsyntesehemmere som Diflubenzuron og Teflubenzuron som behandlingsmiddel. Disse virker ved å hemme kitinsyntesen, og organismer med skall av kitin er derfor sensitive ved skallskifte. Dette betyr at kitinsyntesehemmere ikke er virksomme mot voksne lus. Det er allerede gjennomført forsøk som viser at lakselus frigjør N-acetylglukosamin (GlcNAc, byggestein i kitin) når man tilsetter kitinolytiske enzymer. Dette viser at lakselus inneholder kitin i skallet eller i andre essensielle strukturer.

Kitinolytiske enzymer er naturlig tilstede i marine miljøer, og som andre proteiner vil de brytes ned relativt raskt i naturen, til forskjell fra f.eks. kitinsyntesehemmere. En annen forskjell, er at kitinolytiske enzymer virker mot alle stadier av lakselus som har skall, altså også de voksne stadiene hos lakselus. Siden enzymene angriper endeproduktet (det ferdig utviklede skallet), virker det mindre sannsynlig at lakselus utvikler resistens fordi det ikke finnes feedback-mekanismer.

Når det gjelder laks, så inneholder de ikke kitin. Kitinolytiske enzymer vil derfor ikke påvirke laksen, noe som innebærer at behandling vil være skånsom for fisken. Den mest aktuelle behandlingen er via badebehandling direkte i merd, slik at fiskevelferden ivaretas med lite eller ingen håndtering av fisken. Metoden vil heller ikke kreve flytting av utstyr mellom lokaliteter. Selv om enzymene brytes ned raskt i naturen, vil det også være mulig å forhindre utslipp ved å samle opp enzymene. Dette kan gjøres ved f.eks. å tilsette rekeskall som binder fast enzymene (siden rekeskall består av kitin).

Tittel

A new method to reduce sea lice by chitinoilytic enzymes: verification

Populærvitenskapelig sammendrag

In this project a novel method in the figth against sea lice will be assessed. The results can give nessessary information for future enzyme production in larger scale, and thus make the method available for the aquaculture industry.

The method to be assessed has many advantages:

1. It is adapted for current aquaculture farms with open sea cages.

2. It is gentle to the fish.

3. It will affect all sea lice stages that contain chitin, including adult stages.

4. It is environmentally friendly, since chitinlytic enzymes are naturally present in marine environments, and since chitinolytic enzymes are biodegradable and can also be collected to reduce spilling.

Vitenskapelig sammendrag

A novel method to reduce the number of sea lice is here tested. The method uses chitinolytic enzymes to attack the exoskeleton of sea lice, and is patented in Norway and Great Britan (NO20160259A, GB1602762.5A). Little is known about the exoskeleton of sea lice. However, inhibitors of chitin synthesis, like Diflubenzuron and Teflubenzuron, is currently used as a treatment and affect molting stages but not adult stages of sea lice. Also, previous experiments have shown that N-acetylglucosamin (monomers of chitin) is released when chitinolytic enzymes are added to sea lice. 

Chitinolytic enzymes are natural present in marine environment and will, as other proteins, degrade fast in nature which is not the case ot all current chemotherapautica. Chitinolytic enzymes will also affect all stages of sea lice that contain chitin, including the adult stages. Since the enzymes attack the end-product, resistance in sea lice seems less likely since there is no feed-back mekanisms.

Salmon, on the other hand, do not contain chitin. Chitinolytic enzymes will therefore not affect the fish, which means that treatments will be gentle. Initiallally, bath treatment will be tested, which reduces handling of the fish and protect fish welfare.

Even though chitinolytic enzymes are biodegradable, it will also be possible to reduce spilling by collecting the enzymes (e.g. by adding shrimp shells that binds the enzymes since they contain chitin).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Linda Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen industrilaboratorium ved Universitetet i Bergen

Ole Bendik Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fiskehelse og biosikkerhet ved Veterinærinstituttet

Gustav Vaaje-Kolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vincent Eijsink

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nytt FHF-prosjekt: Enzymer kan angripe skallet til lakselusen.

Riise, Ole Jacob Strønen; Hoell, Ingunn. 2020, HVLIntervju
1 - 1 av 1