Cristin-prosjekt-ID: 2499448
Sist endret: 7. januar 2021, 12:09

Cristin-prosjekt-ID: 2499448
Sist endret: 7. januar 2021, 12:09
Prosjekt

Konsept for styrket demokratimedvirkning

prosjektleder

Marius Rohde Johannessen
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsept for styrket demokratimedvirkning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Rohde Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Harald Ulrik Sverdrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet

Anders Nordby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet

Einar Øverenget

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Mette Sønderskov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »