Cristin-prosjekt-ID: 2499495
Sist endret: 9. april 2021 10:27

Cristin-prosjekt-ID: 2499495
Sist endret: 9. april 2021 10:27
Prosjekt

Traumesensitiv tilnærming i skolen. Et studentaktivt prosjekt

prosjektleder

Eireen Finden
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Miljøterapi • Vernepleie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. januar 2021 Slutt: 7. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Traumesensitiv tilnærming i skolen. Et studentaktivt prosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn og formål

Drøyt halvparten av barn og unge erfarer potensielt traumatiske hendelser i løpet av oppveksten (Cronholm et al., 2015; Felitti et al., 1998; McLaughlin et al., 2013). Traumatiske hendelser øker risiko for en rekke negative livsutfall, slik som psykiske lidelser, rusmisbruk og dårlig helse (Felitti et al., 1998). Rundt 16% av barn og unge som opplever traumatiske hendelser utvikler post-traumatisk stressforstyrrelse (PTSD), som kjennetegnes ved opplevelsen av flashbacks, økt kroppslig aktivering og stress og unngåelse av situasjoner som minner om traumet (Alisic et al., 2014).

Traumatiske erfaringer kan ha alvorlige konsekvenser for barn og unge. Barn som har opplevd traume har høyere risiko for å utvikle nevrokognitive vansker innenfor områder som eksekutive funksjoner, språk og intelligens, sammenlignet med barn som ikke har opplevd traume (Kavanaugh et al., 2017). Videre gjør barn som har opplevd traume det dårligere på skolen og utviser oftere disiplin- og ordensproblemer (Perfect et al., 2016).

 

Formålet med dette forskningsprosjektet er tredelt, der hvert formål er knyttet opp imot en egen delstudie:

            Formål 1: Å lage en oversikt over eksisterende forskning på traumesensitive tilnærminger i skolen, identifisere forskningshuller og lage en oversikt over definisjoner av og innholdet i de traumesensitive tilnærmingene beskrevet i forskningslitteraturen. (delstudie 1: scoping review) Studentinvolvering av bachelorstudenter

            Formål 2: Å få kunnskap om hvilke erfaringer miljøterapeuter i skolen har gjort seg med traumesensitive tilnærminger, samt hva de tenker at tilnærmingen inneholder og hvilke definisjoner de legger til grunn. (delstudie 2: kvalitativ studie) Studentinvolvering av bachelorstudenter.

            Formål 3: Å lage et rammeverk for traumesensitive tilnærminger i skolen, og hvilke kjernekomponenter disse tilnærmingene bør inkludere på henholdsvis et universelt, selektert og indikert nivå, samt hvilke rolle miljøterapeuter kan ha i implementering og gjennomføring. (delstudie 3: teoretisk artikkel)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eireen Finden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Birte Stenehjem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Stian Orm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ingvild Hollekve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tove Sandvoll Vee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5