Cristin-prosjekt-ID: 2499503
Sist endret: 23. juni 2022, 13:14

Cristin-prosjekt-ID: 2499503
Sist endret: 23. juni 2022, 13:14
Prosjekt

Metodebok i språkovergang: fase 1

prosjektleder

Maria Rosanna Wennersten
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 45.000
 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 23026

Kontaktinformasjon

Telefon
45038005
Sted
Maria Rosanna Wennersten

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metodebok i språkovergang: fase 1

Vitenskapelig sammendrag

Metoden for språkovergang er en systematisk fremgangsmåte for hvordan man kan tilegne seg et annet tålemål enn sitt eget. Den er spesielt rettet mot skuespillerstudenter, men kan også benyttes av andre som ønsker å tilegne seg et annet talemål enn sitt eget med en så presis uttale og nærhet til språket som mulig. Jeg holder på å skrive en lærebok hvor jeg veileder leseren gjennom metodens seks ulike faser. Teori og praktiske øvelser vil gå hånd i hånd og hjelpe leseren til å kunne gjennomføre en språkovergang på egen hånd. Selve prosjektet består av 4 faser. Arbeidet med selve metodeboka pågår langs med alle fire fasene.

 

Fase 1: Utvikling av en spesialskrevet monolog, spesielt egnet for språklig transformasjon og det metodiske arbeidet. Består av syv delmonologer, som til sammen utgjør en lengre monolog. Denne monologen vil innlemmes i metodeboka og kan fungere som et tekstlig utgangspunkt for arbeidet med metoden. Teksten er skrevet av forfatter og dramatiker Tale Næss. Denne fasen er avsluttet.

 

Fase 2: Monologen transkriberes til seks ulike dialekter av språkbrukere som har talemålene som ditt førstespråk.

 

Fase 3: Det auditive lydmaterialet som skal følge metodeboka spilles inn. Språkmodeller leser inn dialektale kjennetegn, monologen og ulike øvelser på sine respektive dialekter.

 

Fase 4: Metodeboken med innlemmet monolog publiseres. Monologen presenteres som et kunstnerisk arbeid ved publisering av boka. Hjemmeside opprettes, hvor brukere med kode får tilgang til transkripsjoner og lydfiler

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Maria Rosanna Wennersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Inaktiv cristin-person

Tale Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2