Cristin-prosjekt-ID: 2499635
Sist endret: 8. januar 2021, 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 2499635
Sist endret: 8. januar 2021, 10:17
Prosjekt

Behandlinger av tilbakefall eller refraktært myelomatose: En fullstendig metodevurdering

prosjektleder

Arna Sue Desser
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Blod • Kreftforskning • Kreftbehandling • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. mars 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlinger av tilbakefall eller refraktært myelomatose: En fullstendig metodevurdering

Populærvitenskapelig sammendrag

Myelomatose (multippel myelom, MM), som er den nest vanligste formen for blodkreft, reduserer kroppens evne til å bekjempe infeksjon og kan føre til anemi, beinskade, nerveskader, nyresvikt, osv. Omtrent 450 nordmenn får myelomatose årlig. Fordi det ikke finnes en kur mot myelomatose er det viktig å evaluere klinisk effekt og kostnadseffektivitet av det økende antallet behandlingsalternativ for pasienter som opplever tilbakefall eller refraktært myelomatose (RRMM).

Tittel

Treatments for relapsing, refractory multiple myeloma: A health technology assessment

Populærvitenskapelig sammendrag

Multiple myeloma (MM), the second most common type of blood cancer, reduces the body’s ability to fight infection and can lead to anemia, bone damage, nerve damage, kidney damage, etc. Approximately 450 Norwegians are diagnosed with myeloma annually. Because there is currently no cure for myeloma, it is important to evaluate the clinical and cost-effectiveness of the increasing number of treatments available for patients who experience relapsed or refractory multiple myeloma (RRMM).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arna Sue Desser

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Fredrik Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mats Irgen Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Olav Ljøsne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Blodkreftforeningen

Einar Haukås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »