Cristin-prosjekt-ID: 2499637
Sist endret: 31. august 2021, 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 2499637
Sist endret: 31. august 2021, 14:07
Prosjekt

Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding (Hardbunnsfauna)

prosjektleder

Aino Laila Johanna Hosia
ved UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.500.000
 • Artsdatabanken
  Prosjektkode: 70184240

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Zoogeografi • Marinbiologi • Systematisk zoologi

Emneord

Biodiversitet • Taksonomi • DNA strekkoding

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding (Hardbunnsfauna)

Populærvitenskapelig sammendrag

Grunne hardbunnshabitater er en av de dominerende naturtypene langs norskekysten. Her finner vi også algebeltet, som huser en særdeles artsrik fauna av ulike evertebratgrupper. Disse naturtypene er utsatt for forskjellig påvirkninger av menneskelig aktivitet, men kunnskapsgrunnlaget for å oppdage og overvåke endringer i faunasammensetningen er mangelfull fordi flere av de artsrike dyregruppene i denne faunaen er dårlig kjente, både når det gjelder taksonomi, utbredelse og biologi. Dette prosjektet vil samle krefter fra et bredt sammensatt norsk og internasjonalt forskningsmiljø for å undersøke hvilke arter som forekommer i hardbunnshabitater langs norskekysten og ved Svalbard. Artenes forekomst og utbredelse skal kartlegges, og artsinformasjon skal presenteres i nettbaserte databaser. Prosjektet vil bidra med DNA  strekkoder for artene til databasen BOLDSystems. En vil sikre at alt materiale som undersøkelsene bygger på blir ivaretatt for forskning og dokumentasjon i universitetsmuseenes samlinger. Samarbeidet vil bidra til økt samhandling mellom forsknings-, utdannings-, og forvaltningsinstitusjoner i kunnskapsfeltet. Prosjektet vil gi oss ny kunnskap om marin biodiversitet på grunne hardbunnslokaliteter.

Tittel

Invertebrate fauna of marine rocky shallow-water habitats: species mapping and DNA barcoding

Populærvitenskapelig sammendrag

Shallow rocky bottom habitats are dominant along costal Norway. These habitats are also substrate for algal belts with a rich fauna of species in diverse invertebrate groups. These nature types are exposed to various impacts of human activities. However, the knowledge fundament for discovery and monitoring changes in species composition is weak because several of the species rich animal groups in this fauna are poorly known with respect to taxonomy, distributions, and biology. This project will bring together a team of researchers from several national and international institutions to join forces in a census of the species occurring in hard-bottom habitats along the Norwegian coast to Svalbard. Maps of species occurrence and distributions will be produced from data generated by the project. The project will contribute DNA barcodes of the species for BoldSystems. The specimens will be incorporated in the collections of the university museums for research and documentation.
The project will contribute to increased interaction among research-, educational-, and management institutions and produce new knowledge of marine biodiversity in shallow rocky bottom habitats.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aino Laila Johanna Hosia

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen

Endre Willassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen

Katrine Kongshavn

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen

Jon Anders Kongsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UM, avd. naturhistorie ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Torkild Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturhistorie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø.

Dunshea, Glenn; Martell, Luis; Bakken, Torkild; Budaeva, Nataliya; Ekrem, Torbjørn; Tandberg, Anne Helene S.; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Hestetun, Jon Thomassen; Hobæk, Anders mfl.. 2021, UIT, NIVA, NORCE, NTNU, ARTSDATA, UIO, UIBRapport

Feltarbeid i Saltstraumen marine verneområde. Utfordringer og metodikk for observasjon og skånsom innsamling av marin fauna i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer.

Bakken, Torkild; Kongshavn, Katrine; Martell Hernández, Luis Felipe; Alvestad, Tom; Kongsrud, Jon Anders. 2020, NTNU, UIBRapport

Two centuries of marine biodiversity collections and research.

Tandberg, Anne Helene S.; Hosia, Aino Laila Johanna; Straube, Nicolas; Malaquias, Manuel Antonio E.; Kongsrud, Jon Anders; Willassen, Endre. 2020, 5th World Confrence on Marine Biodiversity. UIBPoster

Hvor finnes lærsekkdyrene i Norge? Hjelp oss å kartlegge utbredelsen til Styela clava!

Kongshavn, Katrine. 2020, UIBNettsider (opplysningsmateriale)
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »