Cristin-prosjekt-ID: 2499666
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2021 12:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2499666
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2021 12:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gjennomførbarhet og toleranse for å måle translaryngealt trykk under behandling med NIV, hostemaskin og inspirasjonsmuskeltrening

prosjektleder

Tiina Maarit Andersen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 186684

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjennomførbarhet og toleranse for å måle translaryngealt trykk under behandling med NIV, hostemaskin og inspirasjonsmuskeltrening

Populærvitenskapelig sammendrag

Transnasal fiberoptisk laryngoskopi (TFL) er en enkel metode for å visualisere strupen under ulike funksjonelle oppgaver, som under anstrengelse, under bruk av inspirasjonsmuskeltrening, non-invasiv pustestøtte og hostemaskin. Undersøkelser med TFL har avslørt av strupen kan være et viktig hinder for luftstrømmen til lungene under ovennevnte oppgaver. Vi har bla sett at lukning av strupen kan være et hinder for vellykket behandling med mekanisk hostestøtte hos pasienter med nevrologisk sykdom, som amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Fellesbetegnelsen for lukning av strupen ved ulike påvirkninger, er ''Inducible laryngeal obstruction (ILO)''. Hovedprosjekt beskrivelsen for trykkmålingsprosjektet som helhet er vedlagt denne søknaden, denne spesifikke søknaden angår WP 3 i dette prosjektet. Gradering av innsnevringen i strupen har til nå vært basert på video-dokumentert angivelse av strupens relative lukking. Denne metoden gir ikke mulighet til å måle absolutt grad av innsnevring eller obstruksjon i strupen. Metoden gir heller ikke objektiv informasjon om hvor mye den naturlige luftpassasjen gjennom strupen er hindret på grunn av innsnevringen, eller om hvor åpen en strupe optimalt bør være i forhold til kjønn, kroppsstørrelse og fysisk kapasitet, eller hvor trangt det skal være før det oppstår symptomer. I respirasjons terapeutisk behandling kan også slim-retensjon i halsen forstyrre god videodokumentasjon av strukturene. Trykkmålinger i strupen kan bidra til bedre forståelse for hvilke strukturer i strupen som har mest betydning for at ILO oppstår og kunnskap om sammenhengen mellom endringer i luftpassasjen i strupen og utvikling av pusteproblemer. Videre kan trykkmålinger over strupen være et rasjonelt verktøy ved valg av riktige behandlings-strategier og et objektivt mål på behandlings-respons. Vår gruppe har tidligere undersøkt og vist at trykkmålinger i larynx er gjennomførbart og tolerert under anstrengelse. Vi søker nå om å prøve ut dette hos friske forsøkspersoner, som også fra tidligere er kjent med denne metodologien i våre studier med trykkmålinger i strupen under aktivitet. I dette prosjektet, ønsker vi å undersøke trykkfallet over strupen under respirasjons terapeutiske intervensjoner, som inspirasjonsmuskel-trening, non-invasiv ventilasjon og bruk av hostemaskin. Non-invasiv pustestøtte og hostemaskin brukes via en ansiktsmaske og inspirasjonsmuskeltrening brukes via en munnstykke. For å unngå en lang undersøkelse med to skoperingsprosedyrer, deler vi undersøkelsen over to enkelt undersøkelser utført på to ulike dager. Der baseline undersøkelser (pusteprøver, kraftmålinger for hoste, inspirasjon og ekspirasjon) og skopi- og trykkmåling over strupen med maske intervensjoner utføres på dag 1 og skopi- og trykkmåling over strupen med munnstykke intervensjon utføres på dag 2. Etablering av en metode for å måle kontinuerlig trykkvariasjon over strupen ved respirasjons terapeutiske intervensjoner er et sentralt mål i denne studien. Vi tror at en slik måte å måle trykkfallet over larynx, kan være med på å bedre tilpasse behandlingen med slike intervensjoner til ulike pasienter i fremtiden, slik at behandlingen bedre kan tilpasses den enkelte pasient.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiina Maarit Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ola Drange Røksund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ove Fondenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Kristine Brekka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Thomas Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »