Cristin-prosjekt-ID: 2499691
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2021, 14:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2499691
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2021, 14:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Undersøkelse av forholdet mellom thalamisk GABA nivåer og nevromelanin i midthjernen.

prosjektleder

Gerard Eric Dwyer
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 197570

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 1. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av forholdet mellom thalamisk GABA nivåer og nevromelanin i midthjernen.

Populærvitenskapelig sammendrag

En av de nåværende modellene for psykose hos pasienter med schizofreni antyder at dysfunksjon i en hjernestruktur kjent som thalamus, spesielt en del av thalamus kjent som thalamic reticular nucleus (nRT), kan føre til nedstrøms overaktivering av en region kjent som den ventrale tegmental area (VTA) og at dopaminfrigjøring i dette området kan forårsake psykose. Ved hjelp av magnetiskresonanstomografi (MR) basert metode kan det være mulig å måle metabolittnivåer relatert til dysfunksjon i disse to områdene. Å bruke disse bildebehandlingsteknikkene i disse områdene kan gi biomarkører for diagnose, spore pasientens fremgang og måle effekten av medisiner hos pasienter. Før det kan brukes på pasienter, må det imidlertid først fastslås hos friske personer. nRT er en del av thalamus som antas å være involvert i å fokusere oppmerksomhet, legge til rette for mer oppmerksomhet mot relevante stimuli og undertrykke irrelevante stimuli. Normalt aktiveres celler i nRT av en nevrotransmitter kalt glutamat og frigjør i sin tur en nevrotransmitter kalt γ-aminosmørsyre (GABA). Frigjøring av GABA fra nRT har en hemmende effekt på andre deler av thalamus og hjelper til med å modulere aktivitet. Det antas at hos schizofrenipasienter er glutamatreseptorer på nRT dysfunksjonelle og celler der ikke klarer å frigjøre GABA, noe som fører til hyperaktivitet i thalamus og ytterligere hyperaktivitet i en region kjent som det ventrale tegmentale området (VTA). VTA inneholder et høyt antall celler som frigjør nevrotransmitteren dopamin. Overdreven frigjøring av dopamin har vært relatert til psykose og psykotiske symptomer, men har også en hemmende effekt på nRT, noe som forverrer forholdene som fører til dopaminfrigjøring i VTA, og skaper en positiv tilbakemeldingssløyfe (positive feedback loop) som fører til et psykotisk brudd. MR gir to metoder som kan tillate videre undersøkelse av metabolske endringer i disse områder, nemlig magnetisk resonansspektroskopi (MRS) og nevromelaninsensitiv MR (NM-MR) MRS er en MR-avbildningsmetode som gjør at ikke-invasiv kvantitativ analyse av metabolitter kan utføres in vivo. I denne studien vil den bli brukt til å måle GABA-nivåer i thalamus. På grunn av lav biologisk konsentrasjon kan ikke dopamin måles pålitelig med MRS. Imidlertid inneholder et biprodukt av dopaminmetabolisme kalt "neuromelanin" jern, som kan påvirke lokale magnetiske felt og kan brukes til å gjøre nevromelanintette områder mer intense i MR-bilder. Denne teknikken, referert til som nevromelaninsensitiv MR (NM-MR), vil bli brukt til å måle neuromelaninnivåer i VTA, noe som gir et indirekte mål på dopaminsyntese og frigjøring i dette området. Hensikten med denne studien er å fastslå om det er en sammenheng, hos friske individer, mellom normale GABA-nivåer i thalamus og neuromelaninnivå i VTA. Dette vil muliggjøre videre utvikling av modeller av schizofreni og bidra til å utvikle biomarkører for sykdommen. I denne studien vil friske individer gjennomgå en MR-undersøkelse som vil bruke MRS til å måle GABA i thalamus og NM-MR for å måle neuromelanin i VTA. På grunn av aldersrelaterte endringer observert i neuromelaninnivåer, er deltakerne begrenset til de i aldersområdet 20 til 45 år. Når normale verdier kan være etablert for GABA-nivåer i thalamus- og neuromelaninnivåene i VTA, kan de brukes som grunnlag for å sammenligne pasienter med schizofreni, for å se metabolittnivåene og forholdene mellom dem er forskjellige mellom friske individer og pasienter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerard Eric Dwyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Kenneth Jan Hugdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Eli Renate Grüner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Magnus Fosse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Alexander Richard Craig-Craven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »