Cristin-prosjekt-ID: 2500701
Sist endret: 19. januar 2021 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 2500701
Sist endret: 19. januar 2021 14:07
Prosjekt

Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon

prosjektleder

Anne Kjersti Bakken
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Økologisk landbruk

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeidet med "Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon" er et resultat av årlige tildelinger fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). I det årlige tildelibgsbrevet beskrives styringssignaler og Stortingets budsjettvedtak for NIBIO for et år.

Om "Kunnskapsutvikling for økologisk produksjon" fortsetter i flere år avhenger av Stortingets budsjettvedtak. At slutten ble sett til 2030 er bare for å åpne å legge inn publiksjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kjersti Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Steffen Andreas Adler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Randi Berland Frøseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Matthias Koesling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Krossensilering av korn.

Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne. 2020, NIBIO POP. NIBIOPopulærvitenskapelig artikkel

Høst- og vårgjødsling i økologisk timoteifrøeng.

Havstad, Lars T.; Øverland, John I.; Knudsen, Geir; Sundsdal, Kristine; Susort, Åge. 2020, NIBIO, NTNUPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Mer eller mindre klimagass per liter melk?

Koesling, Matthias. 2020, TemaTysdag i Tingvoll ØkoPark. NIBIOPopulærvitenskapelig foredrag

Falsk såbed og bruk av dekkvekster…. regulering av ugras.

Thomsen, Mette Goul. 2020, Landbrukets Økologikongress, Øko 2020. NIBIOFaglig foredrag
1 - 4 av 4