Cristin-prosjekt-ID: 2500704
Sist endret: 15. januar 2021, 12:15

Cristin-prosjekt-ID: 2500704
Sist endret: 15. januar 2021, 12:15
Prosjekt

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

prosjektleder

Sophia Efstathiou
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi • Helsefag • Historie • Kulturvitenskap • Filosofi • Sosiologi

Emneord

Arbeids- og organisasjonspsykologi • Dyreetikk • Kulturelle kjøttstudier • Climate change • Mat og helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

Populærvitenskapelig sammendrag

MEATigation is a four-year collaboration project, running from the spring of 2020 to the spring of 2024. The project joins academics and industry, funded under a call for climate research, by the Research Council of Norway (KLIMAFORSK). 

Our starting point in this project is to consider food, and meat specifically, as not just calories, or carbon-emissions, but as CULTURE. 

The theoretical frame we use in our research is a mix of applied ethics, principle-based thinking and social practice theory. We are exploring whether social practices, like eating meat, or providing meat, can be guided or transformed by following some ethical/practical principles, what we call the 3Rs for sustainable meat use:  R1 RECOGNISING the people and animals working to produce meat, R2 REPLACING animal-based meat with plant-based, insect-based or in-vitro alternatives, and R3 REFINING the use of meat to match needs versus wants, reduce waste and malnutrition. 

Our aim is to explore how meat is founded in Norwegian food practices, and how to shake existing routines towards a more sustainable direction. We will do so through empirical work including qualitative interviews and photo-diaries with selected households in urban and rural areas near Oslo and Trondheim (WP2: Eating meat), ethnographic, observational studies with farmers and their animals (WP3: Providing meat), and by performing experiments and interventions together with households, farmers and artist, to see if/how to transform ideas and practices around meat in Norway, along the 3Rs (WP4). 

 

Tittel

MEATigation: Bærekraftig kjøttbruk i norske matpraksiser til klimaomstilling

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstundes som planetens bereevne er respektert med tanke på kor mykje mat somkan produserast. Vi et i gjennomsnitt dobbelt so mykje kjøtt som våre besteforeldre, og vi er no dobbelt so mange folk på jorda som for 50 år sidan. Noregs kjøttforbruk auka frå ca 35kg per år per pers. i 1955 til 75kg i 2017. Som til dømes synt av Klimakur 2030 rapporten har kjøttkonsum i Noregeit stort utsleppsreduksjonspotensiale.

Mål: Formålet med MEATigation er å utforske korleis kjøtt er vevd inn i norske matpraksisar, og åfinne måtar å fremje berekraftig kjøttbruk i Noreg. Berekraft er forstått gjennom dei «3 R’ane» for berekraftig kjøttbruk: R1, å anerkjenne dyret og folk som jobbar med kjøtt. R2 å bytte ut dyrebasertprotein med plantebasert protein og andre alternativ, og R3, å tilpasse kjøttbruk til faktiske behov istaden for ønskjer, redusere matsvinn og feilernæring. MEATigation utforskere desse 3R’ane gjennomdatainnsamling med hushaldningar, gardar, restaurantar, dagligvarehandelen, og gjennom eksperimentog kunst-inspirerte intervensjonar

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sophia Efstathiou

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sally Russell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Leeds

Clemens Driessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Wageningen University & Research
Aktiv cristin-person

Alexandra Nicki Murray-Leslie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ulrikke Bryn Wethal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »