Cristin-prosjekt-ID: 2500880
Sist endret: 18. januar 2021, 12:05

Cristin-prosjekt-ID: 2500880
Sist endret: 18. januar 2021, 12:05
Prosjekt

Medvirkning for alle? En kvalitativ studie av barns medvirkning i den flerkulturelle barnehagen.

prosjektleder

Kristin Rostad Gangstad
ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen i Volda

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. januar 2021 Slutt: 1. oktober 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medvirkning for alle? En kvalitativ studie av barns medvirkning i den flerkulturelle barnehagen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Rostad Gangstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda
1 - 1 av 1