Cristin-prosjekt-ID: 2501152
Sist endret: 19. januar 2021, 23:11

Cristin-prosjekt-ID: 2501152
Sist endret: 19. januar 2021, 23:11
Prosjekt

KOM! Kvardagsmeistring og motivasjon

prosjektleder

Elisabeth Bakke
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Bømlo kommune

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Humaniora

Emneord

Tverrfaglig samarbeid • Tverrsektorielt samarbeid • Tverretatlig samarbeid • Tverrprofesjonelt samarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid
  • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. juli 2014 Slutt: 1. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KOM! Kvardagsmeistring og motivasjon

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bakke

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1