Cristin-prosjekt-ID: 2501154
Sist endret: 19. januar 2021, 23:00

Cristin-prosjekt-ID: 2501154
Sist endret: 19. januar 2021, 23:00
Prosjekt

LOS - Oppfølging av unge i særskilt risiko for fråfall frå utdanning (14-23 år):

prosjektleder

Elisabeth Bakke
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Bømlo kommune

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Humaniora

Emneord

Tverrfaglig samarbeid • Tverretatlig samarbeid • Tverrprofesjonelt samarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid
  • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Elisabeth Bakke

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. juni 2015 Slutt: 7. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LOS - Oppfølging av unge i særskilt risiko for fråfall frå utdanning (14-23 år):

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bakke

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1