Cristin-prosjekt-ID: 2501522
Registrert av: REK Sist endret: 22. januar 2021, 11:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2501522
Registrert av: REK Sist endret: 22. januar 2021, 11:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Genetiske mekanismer i smerte og smertefølsomhet

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 216989

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetiske mekanismer i smerte og smertefølsomhet

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk smerte er den ledende årsak til uførhet og helsetap, men de underliggende biologiske mekanismene er dårlig kartlagt. Målet med dette prosjektet er å identifisere molekylære årsaksmekanismer til kronisk smerte og økt smertefølsomhet ved bruk av genetiske metoder. Tromsøundersøkelsen er verdens største studie av smertefølsomhet og data fra ca. 25.000 deltakere i den 6. og 7. Tromsøundersøkelsen vil bli analysert for å identifisere genetiske risikofaktorer for økt smertefølsomhet og kronisk smerte. Resultater av disse analysene vil bli anvendt videre for å undersøke i hvilken grad de samme genetiske risikofaktorene og påvirker tilstander som ofte forekommer sammen med kronisk smerte, som kronisk tretthet, angst og depresjon. Ambisjonen er at prosjektet vil føre til innsikt som vil fremskynde utvikling av nye og mer effektive medisiner for behandling av kronisk smerte.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Olof A Steingrimsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyda Björnsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved deCODE genetics

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bendik S Winsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »