Cristin-prosjekt-ID: 2501825
Sist endret: 25. januar 2021, 16:54

Cristin-prosjekt-ID: 2501825
Sist endret: 25. januar 2021, 16:54
Prosjekt

Ombruk som tjeneste: gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

prosjektleder

Pieter Guido Callewaert
ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 313977

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ombruk som tjeneste: gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Populærvitenskapelig sammendrag

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentralt for for selskaper som opererer i varehandelen. Skal de lykkes i fremtiden må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser.

I dag finnes det liten, eller ingen, kontroll over produktene i ombruksmarkedet; ingen har oversikt over hva de er laget av, hvor de befinner seg eller hvilken tilstand de er i. Dette er et stort problem, for uten kontroll over produktene i en verdikjede, er det ikke mulig å optimalisere tilbud og etterspørsel. Vår hovedhypotese er at problemet kan løses ved å utvikle et system som gjør det enkelt å identifisere, merke, klassifisere, spore og kontrollere hvor i verdikjeden et ombruksprodukt til en hver tid befinner seg. Visjonen er å utvikle et ombrukssystem som kan tilpasses på tvers av
produktkategorier, og vi har definert markedet for kontormøbler som optimalt for å teste relevante hypoteser og utvikle prototyper og systemer som fungerer.

Prosjektet krever betydelig forskning og utvikling både på feltet datafangst, gjenstandsidentifisering, tilstandsevaluering og ombruksbeslutning. I tillegg kreves digitale støttefunksjoner for smidig gjennomføring av alle ledd i prosessen. Samtidig vil det forskes på ulike løsningers direkte effekt på bærekraft gjennom livsløpsanalyser (LCA).

Tittel

Reuse as a service

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pieter Guido Callewaert

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

John Baxter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
1 - 2 av 2