Cristin-prosjekt-ID: 2501954
Sist endret: 26. januar 2021, 10:48

Cristin-prosjekt-ID: 2501954
Sist endret: 26. januar 2021, 10:48
Prosjekt

ALLE MED - Med hjerte for alle og blikk for den enkelte i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap

prosjektleder

Kjersti Sørmoen Håland
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. september 2018 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ALLE MED - Med hjerte for alle og blikk for den enkelte i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Sørmoen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Ellen Nesset Mælan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Skandsen Tore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3