Cristin-prosjekt-ID: 2502179
Sist endret: 27. januar 2021, 14:45

Cristin-prosjekt-ID: 2502179
Sist endret: 27. januar 2021, 14:45
Prosjekt

Opplevelser og refleksjoner arbeidstakere i kommunehelsetjenesten har som følge av pandemien COVID-19

prosjektleder

Helvik Anne-Sofie
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 88
 • Egen institusjon
  Prosjektkode: ukjent

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Boliger, Eldre

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Berit Toften

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opplevelser og refleksjoner arbeidstakere i kommunehelsetjenesten har som følge av pandemien COVID-19

Populærvitenskapelig sammendrag

Se vitenskapelig sammendrag 

Vitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å få innblikk i og systematisk kunnskap om hvordan askatte som skal ivareta pleie og omsorg til eldre hjemmeboende pasienter risikoutsatt for COVID-19 sin arbeidssituasjon er, både i områder med påvist og ikke påvist smitte.

Vi ønsker å gjennom føre individuelle intervju med yrkesutøvere som har sin kliniske hverdag blant hjemmebaserte eldre, og vil gjerne ta opp tema som deltakerne finner relevant i forbindelse med sitt arbeid under COVID-19. Hvordan er arbeidssituasjonen påvirket på grunn av COVID-19, hvilke refleksjoner, tanker, opplevelser og erfaringer har man gjort seg, og hvordan ser man for seg veien videre.

Metode

KIndividuelle kvalitative intervju vil bli gjennomført

Utstyr

Kun lydopptaker

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helvik Anne-Sofie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
1 - 2 av 2