Cristin-prosjekt-ID: 2502182
Sist endret: 27. januar 2021, 14:35

Cristin-prosjekt-ID: 2502182
Sist endret: 27. januar 2021, 14:35
Prosjekt

PhD-project: Older adults, social inclusion, and digital technology

prosjektleder

Henriette Hovland
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Digital teknologi • Sosiale relasjoner • Sosial teknologi • Eldre mennesker • Sosial deltakelse • Sosial inkludering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. september 2020 Slutt: 3. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PhD-project: Older adults, social inclusion, and digital technology

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Henriette Hovland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Cecilie Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Elin Thygesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Kristin Haraldstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 4 av 4