Cristin-prosjekt-ID: 2502262
Sist endret: 27. januar 2021, 22:35

Cristin-prosjekt-ID: 2502262
Sist endret: 27. januar 2021, 22:35
Prosjekt

Miljøterapi i skulen - tverrfagleg samarbeidsprosjekt mellom skule, barne- og familietenesta, psykisk helse og rus og miljøtenesta

prosjektleder

Elisabeth Bakke
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Bømlo kommune

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2016 Slutt: 1. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøterapi i skulen - tverrfagleg samarbeidsprosjekt mellom skule, barne- og familietenesta, psykisk helse og rus og miljøtenesta

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Undheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bømlo kommune
1 - 2 av 2