Cristin-prosjekt-ID: 2502368
Registrert av: REK Sist endret: 28. januar 2021, 13:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2502368
Registrert av: REK Sist endret: 28. januar 2021, 13:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsevesenet under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

prosjektleder

Kaja Irgens-Hansen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 191415

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 1. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsevesenet under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

Populærvitenskapelig sammendrag

Covid-19 pandemien har ført til at alle må være mer nøye med håndvask og bruk av hånddesinfeksjon, både privat og i arbeidet. For mange har pandemien endret måten vi arbeider på og hvilke rutiner vi har for hygiene og beskyttelsesutstyr. Vi vet fra tidligere undersøkelser at håndeksem er vanlig hos helsepersonell. Spørsmålet er om håndeksem er blitt vanligere under den pågående covid-19 pandemien og hvilke faktorer som i så fall kan ha betydning. Vi benytter bl.a. mer munnbind/åndedrettsvern – hvordan påvirker det huden i ansiktet? Mange vil kunne oppleve stress under covid-19-pandemien i ulike sammenhenger, men kan stress-situasjonen påvirke håndhygieneprosedyrer og evt. utløse handlinger som stadig gjentas? I studien inviterer vi ansatte i Helse Bergen/legevakter i Bergen og omegn til å delta i en spørreundersøkelse der vi bl.a. spør om rutiner for håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr i arbeidet. Videre ønsker vi å kartlegge forekomst av håndeksem og hudskader og i hvilken grad de ansatte har symptomer som en kan se ved tvangslidelser. Ved å koble studien til den pågående befolkningsstudien Rhinessa Bergen oppfølgingsstudie vil vi kunne sammenligne risikofaktorer og forekomst av eksem/hudskader i helsevesenet med den generelle befolkningen. Studien vil også kunne gi oss kunnskap om tiltak som kan virke forebyggende. Deltakere som har eksem/hudskader som er av en slik grad at en vil trenge oppfølging vil få tilbud om utredning ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Hensikten med en slik utredning er å vurdere grad av skade på hudbarriere, om eksem/hudskader skyldes kontakt med irritanter eller allergener og å gi oppfølging med råd om forebygging og behandling. I forbindelse med utredningen vil en bl.a. vurdere hudens barrierefunksjon gjennom måling av transepidermalt vanntap og sammenligne med resultater fra befolkningsstudien Rhinessa Bergen oppfølgingsstudie.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kaja Irgens-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Randi Jacobsen Bertelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Cecilie Svanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hilde Kristin Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »