Cristin-prosjekt-ID: 2502382
Sist endret: 28. januar 2021 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 2502382
Sist endret: 28. januar 2021 14:07
Prosjekt

Implementering av tverr-organisatorisk EPJ: evaluering av plattformtilnærminger

prosjektleder

Asbjørn Johansen Fagerlund
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Ikke startet
Start: 1. januar 2022 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementering av tverr-organisatorisk EPJ: evaluering av plattformtilnærminger

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal identifisere og kartlegge konsekvenser i valg av ulike tilnærminger til fellesløsninger for journal- og samhandlingssystemer, med spesielt fokus på valg av plattform og konseptuell løsningsarkitektur. Løsningene som undersøkes skal være relevant for norsk kontekst, da spesielt vedtatt utviklingsretning for Akson og utviklingsretning og målbildet i stortingsmelding 9, «Én innbygger – én journal».

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asbjørn Johansen Fagerlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristian Malm-Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3