Cristin-prosjekt-ID: 2502382
Sist endret: 6. oktober 2021, 10:18

Cristin-prosjekt-ID: 2502382
Sist endret: 6. oktober 2021, 10:18
Prosjekt

Implementering av tverr-organisatorisk EPJ: evaluering av plattformtilnærminger

prosjektleder

Asbjørn Johansen Fagerlund
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementering av tverr-organisatorisk EPJ: evaluering av plattformtilnærminger

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal identifisere og kartlegge konsekvenser i valg av ulike tilnærminger til fellesløsninger for journal- og samhandlingssystemer, med spesielt fokus på valg av plattform og konseptuell løsningsarkitektur. Løsningene som undersøkes skal være relevant for norsk kontekst, da spesielt vedtatt utviklingsretning for Akson og utviklingsretning og målbildet i stortingsmelding 9, «Én innbygger – én journal».

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asbjørn Johansen Fagerlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristian Malm-Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

How does users of modern EHR perceive the usability, user resistance and productivity five years or more after implementation?

Malm-Nicolaisen, Kristian; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Pedersen, Rune. 2021, Studies in Health Technology and Informatics. UNNVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1