Cristin-prosjekt-ID: 2502831
Sist endret: 31. januar 2021, 21:15

Cristin-prosjekt-ID: 2502831
Sist endret: 31. januar 2021, 21:15
Prosjekt

Hva er det med "gutta" i kunst og håndverk?

prosjektleder

Jorunn Spord Borgen
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Sted
Ingvard Bråten

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. desember 2019 Slutt: 1. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva er det med "gutta" i kunst og håndverk?

Vitenskapelig sammendrag

Kunst og håndverk er i timetall et stort fag i grunnskolen. Vi ser at andelen menn som velger å utdanne seg og jobbe innen faget er betraktelig lavere enn hva som er tilfellet for læreryrket generelt. Prosjektet har som målsetning å si noe om mannlige studenter og faglærere i kunst og håndverk sine holdninger til faget, herunder deres tanker om å arbeide i et kvinnedominert yrke. Vi ønsker å intervjue åtte respondenter som studerer eller arbeider i fagfeltet. Respondentene vil selv få velge om de ønsker å være anonyme. Dersom respondentene samtykker vil det bli gjort lydopptak eller filmopptak av intervjuene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Spord Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ingvard Bråten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2