Cristin-prosjekt-ID: 2502839
Sist endret: 31. januar 2021, 21:58

Cristin-prosjekt-ID: 2502839
Sist endret: 31. januar 2021, 21:58
Prosjekt

Tidleg inn! Tverrfagleg samhandlingsprosjekt

prosjektleder

Elisabeth Bakke
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Bømlo kommune

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidleg inn! Tverrfagleg samhandlingsprosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bakke

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1