Cristin-prosjekt-ID: 2502918
Sist endret: 28. september 2021, 15:32

Cristin-prosjekt-ID: 2502918
Sist endret: 28. september 2021, 15:32
Prosjekt

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

prosjektleder

Åge Johnsen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302053

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Ledelse • Komparative offentlige reformer • Innovasjon i offentlig styring • Medvirkning • Styring, tillit og kontroll • Kommunal styring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Populærvitenskapelig sammendrag

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og kontroll. Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan tillitsbasert styring og ledelse oppfattes og iverksettes i Oslo og Århus kommune. Prosjektet har tre hovedmål: 1) å utvikle et konseptuelt rammeverk for å forstå tillitsbasert forvaltning i offentlig sektor og hvordan denne styringsformen forholder seg til eldre ledelsesteorier; 2) å undersøke hvordan store, komplekse organisasjoner som byer oppfatter og iverksetter tillitsbasert ledelse; og 3) å sikre at utdanningene er på linje med og aktivt påvirker de nye tillitsbaserte ledelsesreformene i offentlig sektor. Data samles inn i intervjuer, spørreundersøkelser, analyser av informasjonsbruk og casestudier i utdannings- og omsorgssektorene. Det vil også bli gjennomført observasjoner av forelesninger og analyser av emneplaner samt gjennomført spørreskjemabaserte eksperimenter i undervisningen i utvalgte utdanningsprogrammer i økonomisk-administrative fag, sykepleie og lærerutdanning.

Prosjektet utføres i samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet, Århus universitet, Oslo kommune og Århus kommune. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer 302053), og prosjektperioden er 1.4.2020–31.3.2024. Prosjektet har en referansegruppe i Oslo kommune med representanter fra administrasjonen og en vitenskapelig referansegruppe med forskere fra Danmark og Sverige. Prosjektets forskningsresultater vil bli offentliggjort i vitenskapelige tidsskrifter, bøker, konferanser og foredrag.

Vitenskapelig sammendrag

In this project, we will explore how the emerging trust reforms in Oslo and Copenhagen, sometimes called the new Nordic model of governance,are constituted and put into practice in the educational and elder care sectors, and disseminate this knowledge to/in collaboration with researchers, practitioners, and educators. We have three main aims: 1) to develop a conceptual framework for understanding new models of trust-based management in the public sector, and how these relate to older models and theories of trust-based management; 2) to investigate how large, complex organizations such as cities conceive of and implement trust-based management, deriving "best practices" and "promising practices" for use by stakeholders (politicians, managers, employees) as well as researchers, educators, and students; and 3) to ensure that management education is not just aligned with, but also actively shaping and influencing, the new trust-based management reforms in public sector organizations, enabling management programmes to educate future managers who can better navigate and facilitate complex management challenges and opportunities. To achieve these aims, we will conduct case study research, surveys, information audits, and interviews to determine how trust-based management functions in large municipal organizations in Oslo and Denmark. We will also develop questionnaires and experiments, observe lectures, and analyse course curricula in accounting and audit to examine how current bachelor programmes within management and public administration – as well as professional programmes in education and healthcare, given the intersection of these professions in public sector organizations – facilitate (or not) trust-based management and inter-sectoral understanding and collaboration. The project is an inter-disciplinary collaboration between Oslo Metropolitan University, Aarhus University, Oslo municipality, and Aarhus municipality.

Metode

Comparative case study utilising surveys, document analyses, and interviews.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åge Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Katriina Byström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Svetlana Norkin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Helge Svare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mia Vabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tillitsbasert styring og ledelse – caset Oslo kommune.

Johnsen, Åge. 2021, Samling for det erfaringsbaserte masterstudiet i styring og ledelse. OSLOMETFaglig foredrag

Tillitsbasert styring og ledelse – caset Oslo kommune.

Johnsen, Åge. 2021, Seminar for tillitsvalgte. OSLOMETFaglig foredrag

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune: Noen analyser av data fra spørreundersøkelsen 2021.

Johnsen, Åge. 2021, Seminar for Utdanningsetaten, Oslo kommune. OSLOMETFaglig foredrag

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune: Første analyser av data fra spørreundersøkelsen 2021.

Johnsen, Åge. 2021, Prosjektseminar med kontaktpersoner og referansegruppa i Oslo kommune. OSLOMETFaglig foredrag

Tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt men lite sett? Foreløpige resultater fra en pilotstudie.

Johnsen, Åge. 2020, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) årskonferanse 2020. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »