Cristin-prosjekt-ID: 2503200
Sist endret: 25. juni 2021, 11:18

Cristin-prosjekt-ID: 2503200
Sist endret: 25. juni 2021, 11:18
Prosjekt

Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan

prosjektleder

Lars Jørun Langøien
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. desember 2020 Slutt: 1. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan

Populærvitenskapelig sammendrag

Brukermedvirkning kan være et virkemiddel for å oppnå kvalitet på tjenestene, og for å styrke brukerens innflytelse, medvirkning og mobilisering for aktiv deltakelse i eget liv. Formålet med dette forskningskartet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effekten av brukermedvirkning på organiseringen (systemnivå) og behandlingstilbudet (tjeneste- og individnivå) i psykisk helse og rusfeltet innen primær- og spesialhelsetjenesten.

For å identifisere relevante studier vil vi gjennomføre et systematiske litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i EPPI reviewer software innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Amalia Havnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tommy Lunde Sjåfjell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hong Lien Nguyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskart.

Langøien, Lars Jørun; Hestevik, Christine Hillestad; Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Nguyen, Hong Lien. 2021, FHI, OSLOMET, NIHRapport
1 - 1 av 1