Cristin-prosjekt-ID: 2503495
Sist endret: 13. oktober 2021, 14:50

Cristin-prosjekt-ID: 2503495
Sist endret: 13. oktober 2021, 14:50
Prosjekt

Effekter av velferdsteknologi i Norge

prosjektleder

Elin Breivik
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av velferdsteknologi i Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elin Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Lene Steen Lindseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Siri Bjørvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunn Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi .

Breivik, Elin; Rotvold, Gunn Hilde; Michalsen, Kamilla; Steen Lindseth, Lene; Bjørvig, Siri. 2021, UNNRapport
1 - 1 av 1