Cristin-prosjekt-ID: 2503514
Sist endret: 5. februar 2021, 17:40

Cristin-prosjekt-ID: 2503514
Sist endret: 5. februar 2021, 17:40
Prosjekt

Oslo Analytics

prosjektleder

Audun Jøsang
ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emneord

Risikostyring • Digital sikkerhet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oslo Analytics

Populærvitenskapelig sammendrag

Oslo Analytics develops advanced analytical methods based on big data analysis, machine learning and subjective logic to gain a deep situational awareness and understanding of cybersecurity threats and incidents.

Vitenskapelig sammendrag

The focus of the Oslo Analytics project at UiO is to develop models and practical solutions for cyber-threat intelligence. The project is organized in collaboration with mnemonic, NR, NSM, The Defense Intelligence College, The US Army Research Labs and TU Darmstadt.

Metode

Theoretical modelling and analysis of data.

Utstyr

The Norwegian Computing Centre has made available computers for machine learng.

Tittel

Oslo Analytics

Populærvitenskapelig sammendrag

Oslo Analytics utvikler avanserte analysemetoder basert på stor dataanalyse, maskinlæring og subjektiv logikk for å få en dyp situasjonsbevissthet og forståelse av cybersikkerhetstrusler og hendelser.

Vitenskapelig sammendrag

Fokus for Oslo Analytics-prosjektet ved UiO er å utvikle modeller og praktiske løsninger for cybertrusseletterretning. Prosjektet er organisert i samarbeid med mnemonic, NR, NSM, Forsvarets etterretningshøgskole, US Army Research Labs og TU Darmstadt.

Metode

Forskningen i Oslo Analytics er basert på modellering og analyse av data.

Utstyr

For maskinlæring har Norsk Regnesentral stilt til disposisjon kraftig regneutstyr.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Jøsang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

Lance Kaplan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Walter Reed Army Institute of Research

Carlos Garcia Cordero

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Technische Universität Darmstadt

Max Mühlhäuser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Technische Universität Darmstadt
Aktiv cristin-person

Pierre Lison

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Regnesentral
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Using Subjective Logic to Estimate Uncertainty in Multi-Armed Bandit Problems.

Zennaro, Fabio Massimo; Jøsang, Audun. 2020, Springer. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Examining the "Known Truths" in Cyber Threat Intelligence – The Case of STIX.

Bromander, Siri; Muller, Lilly Pijnenburg; Eian, Martin; Jøsang, Audun. 2020, KCLUOL, MNEMONIC, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Exploitation vs. Prevention: The ongoing saga of software vulnerabilities.

Erdodi, Laszlo; Jøsang, Audun. 2020, Acta Polytechnica Hungarica. UIOVitenskapelig artikkel

Belief Mosaics of Subjective Opinions.

Jøsang, Audun. 2019, IEEE conference proceedings. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

An empirical evaluation of the approximation of subjective logic operators using Monte Carlo simulations.

Zennaro, Fabio Massimo; Ivanovska, Magdalena; Jøsang, Audun. 2019, International Journal of Approximate Reasoning. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »