Cristin-prosjekt-ID: 2503573
Registrert av: REK Sist endret: 1. september 2021, 17:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2503573
Registrert av: REK Sist endret: 1. september 2021, 17:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

Potensielle biomarkører for endokrin øyesykdom

prosjektleder

Hans Olav Ueland
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 217624

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Potensielle biomarkører for endokrin øyesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

I ROAS-registerert (Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer) er det pr i dag samlet blodprøver fra 170 pasienter med Grave` sykdom. Ut fra kjente prevalenstall vil omlag 80 av disse pasientene ha endokrin øyesykdom. I denne registerbaserte studien vil man analysere for inflammasjonsmarkører i blod fra pasienter som har Graves` sykdom med og uten endokrin øyesykdom, samt en kontrollgruppe uten kjent stoffskiftesykdom. Kynureniner er nedbrytningsprodukter som dannes ved interferon-ɤ indusert inflammasjon, som er en kjent del av inflammsjonsprosessen ved endokrin oftalmopati. LC-MS/MS ved Bevital vil bli benyttet for analyse av kynurenin i blod. Studien vil kunne detektere en ny prediktiv biomarkør for endokrin øyesykdom hos pasienter med Graves sykdom, som vil kunne få prognostiske og behandlingsmessige konsekvenser for den enkelte pasient. Dette er kunnskap som er viktig for både pasienter og behandlende leger.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Olav Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Eyvind Rødahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Per Ivar Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Per Magne Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5