Cristin-prosjekt-ID: 2503590
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2021, 09:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2503590
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2021, 09:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gluten peptider i urin hos pasienter med type 1 diabetes og cøliaki - en tversnittstudie

prosjektleder

Knut Lundin
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 213486

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gluten peptider i urin hos pasienter med type 1 diabetes og cøliaki - en tversnittstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Påvisning av «gluten immunogenic peptides» (GIP) i urin er et nytt prinsipp for å utrede mulig eksponering for gluten hos cøliakipasienter. Slik påvisning er viktig i situasjoner der cøliakere ikke blir bra klinisk eller slimhinnen ikke tilheler, selv om man tror de spiser glutenfri kost. Kombinasjonen av Cøliaki og Type 1 diabetes er vanskelig for pasientene fordi de da må ta hensyn til to ulike dietter, og de ofte har lite akutte plager etter gluteneksponering. Kombinasjonen er klinisk viktig å behandle optimalt, den viser både økt sykelighet og dødelighet. Vi planlegger nå en gjennomgang av pasienter med dobbeltdiagnosen Cøliaki og Type 1 diabetes. Fortløpende pasienter med ubehandlet cøliaki (n=50), behandlet cøliaki (n=50), Type 1 diabetes uten cøliaki (n=50) og Type 1 diabetes med cøliaki (n=300) blir rekruttert og bedt om å avgi en enkel urinprøve tatt dagen før fremmøte. Dette skjer på OUS Aker, OUS Rikshospitalet og på Akershus Universitetssykehus. Urinprøven analyseres på tilstedeværelse av gluten peptider med en nyutviklet, kommersiell testmetode. De samme pasientene fyller ut et skjema som belyser deres kosthold og måler etterlevelse av glutenfri kost. Pasienter som viser tegn til dårlig etterlevelse får veiledning av lege og klinisk ernæringsfysiolog. Innsamling av materialet er tenkt fra sommeren 2021 til vinter 2021.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Lundin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristine Vaage Hatlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Tore Julsrud Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingrid Nermoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 4 av 4