Cristin-prosjekt-ID: 2503657
Sist endret: 8. februar 2021 10:28

Cristin-prosjekt-ID: 2503657
Sist endret: 8. februar 2021 10:28
Prosjekt

Gravitate-Health, Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment

prosjektleder

Anne Moen
ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag • Andre helsefag

Emneord

Digitale Innbyggertjenester

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)
 • 7.3 Håndtering og beslutningstaking

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 31. oktober 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gravitate-Health, Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Eva Turk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
Inaktiv cristin-person

Line Marie Løw

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3