Cristin-prosjekt-ID: 2504200
Sist endret: 12. februar 2021, 13:43

Cristin-prosjekt-ID: 2504200
Sist endret: 12. februar 2021, 13:43
Prosjekt

Bruk av escape room i matematikkfaget

prosjektleder

Lene Hayden Taraldsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av escape room i matematikkfaget

Vitenskapelig sammendrag

I studien vil jeg se nærmere på grunnskolelærerstudenters opplevelser av escape room som et didaktisk verktøy i matematikkfaget. Escape room blir i stadig økende grad brukt innenfor utdanning og skole, men det foreligger lite forskning knytt til bruken av escape room som didaktisk verktøy i skolen. Det er derfor et behov for forskning på dette området. I prosjektet ønsker jeg derfor å se på hvordan grunnskolelærerstudenter: 1) opplever å bli introdusert til escape room som et didaktisk verktøy i matematikkfaget. 2) opplever å utvikle og gjennomføre egne undervisningsopplegg der escape room tas i bruk i matematikkundervisningen i grunnskolen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lene Hayden Taraldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1