Cristin-prosjekt-ID: 2504639
Sist endret: 9. november 2021, 20:25

Cristin-prosjekt-ID: 2504639
Sist endret: 9. november 2021, 20:25
Prosjekt

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager

prosjektleder

Therese Berge
ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
  Prosjektkode: 319588
 • Grofondet
  Prosjektkode: 190029
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 319588

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi • Landbruksteknologi

Emneord

Robot • Ugress • Frukt • IPV • Epler • Ugras • Utløpere • Jordbær • Fjernmåling • Poteter • Integrert plantevern

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
92293927
Sted
Therese W. Berge

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager

Populærvitenskapelig sammendrag

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Hensikten med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmidler på helse og miljø.

Prosjektet SOLUTIONS skal finne nye praktiske løsninger for (1) nedvisning av potetris, (2) ugress og utløpere i jordbær på friland og (3) ugras i eplehager. Nedvisning av potetriset før høsting er et viktig IPV-tiltak for å unngå tørråtesmitte på potetene og råtning på lager. Varmtvannsteknologi, elektrisitet og bioherbicider (eksempelvis pelargonsyre) - alene eller i kombinasjon med mekaniske metoder - vil prøves ut.

I tillegg til å finne relativt snarlige løsninger, skal vi jobbe med to verktøy innen presisjonsjordbruk. Disse vil redusere forbruket av kjemiske midler ytterligere. Det første er en norsk robot som skal fjerne ugress og utløpere i jordbær med millimeterpresisjon. Det andre er variabel dosering av nedvisningsmiddel i potet basert på fjernmåling (satellitt eller drone).

SOLUTIONS er koordinert av NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst deltar også.

Vitenskapelig sammendrag

Efficient measures for weed control and similar challenges are vital to avoid crop loss in agriculture. National supply of food, feed and other agricultural products depends on each farmer’s success managing their fields and orchards. The recent loss of the herbicide diquat, and the potential ban on glyphosate, - both important tools for farmers -, raise a demand for new measures for vegetation control. Efficient alternatives to herbicides are also important tools in Integrated Pest Management (IPM). Norwegian growers need to document compliance to IPM since 2015 to ensure minimum hazards to health and environment from pesticide use.

The SOLUTIONS project will work on new solutions for (1) potato canopy desiccation, (2) control of weeds and runners in field strawberries, and (3) weed management in apple orchards. Measures to be tested are bioherbicides, for example pelargonic acid and other organic acids; Thermal methods, for example hot water and electricity, alone or in combinations with current and new mechanical implements and newly approved products.

SOLUTIONS will also work on two precision agriculture technologies that will further reduce the use of synthetic herbicides for vegetation control. One of the technologies is a Norwegian field robot for precision removal of weeds and runners in strawberry fields. The other is variable dosing of potato canopy desiccant based on remote sensing (satellite or drone images).

SOLUTIONS is coordinated by NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research. It is funded by Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) and Grofondet AS, as well as the collaborative and financial partners A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving (NLR, Norwegian Agricultural Extension Service) and Norwegian producers of potatoes, field strawberries and apples. NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken and NLR Øst also participate.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Therese Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Kirsten Semb Tørresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Jakob Geipel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Wiktoria Anna Kaczmarek-Derda

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Eldrid Lein Molteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »