Cristin-prosjekt-ID: 2504968
Sist endret: 19. februar 2021, 08:23

Cristin-prosjekt-ID: 2504968
Sist endret: 19. februar 2021, 08:23
Prosjekt

Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA)

prosjektleder

Fartein Ask Torvik
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA)

Populærvitenskapelig sammendrag

Children of parents with low socioeconomic status do less well in school and are at risk of drop-out, low education, unemployment, and social exclusion. It is not adequately understood why social differences reproduce.

Abstract:

Children of parents with low socioeconomic status do less well in school and are at risk of drop-out, low education, unemployment, and social exclusion. It is not adequately understood why social differences reproduce. There is a close relationship between socioeconomic status and mental health that signals that mental health could be a key to understand reproduction of social differences and mobility. Our aim is to understand the role of mental health in the reproduction of socioeconomic differences.

Family members resemble each other with regard to both socioeconomic status and mental health. The intergenerational associations can be due to genetic or environmental factors shared by parents and children, or direct influences between parents and offspring. We will therefore investigate how the relationship between socioeconomic status and mental health unfolds in a new generation, and how children’s school performance are shaped by their parental background and by their own, unique mental development. We study school performance among children and adolescents because it is an important and early observable determinant of later socioeconomic status. Since partners have a tendency to have similar educational levels, some children experience risk factors in 'double doses'. We will therefore investigate whether and how partner choices have consequences for social differences in mental health.

We utilize survey and genetic data from The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study and register data on health, demography and school performance. We will use administrative register data from the entire population of Norway. Using several research methods allow us to draw firmer conclusions if the results point in the same direction. Hopefully, we will identify modifiable risk factors that can be targeted in future interventions aimed at reducing social reproduction and improving mental health.

Tittel

Reproduksjon av sosioøkonomiske forskjeller og mental helse gjennom generasjoner (REMENTA)

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status gjør det dårligere på skolen og har forhøyet risiko for frafall i skolen, lav utdanning, arbeidsledighet og manglende sosial tilknytning. Vi vet ikke nok om mekanismene som ligger bak denne sosiale reproduksjonen.

Sammendrag:

Barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status gjør det dårligere på skolen og har forhøyet risiko for frafall i skolen, lav utdanning, arbeidsledighet og manglende sosial tilknytning. Vi vet ikke nok om mekanismene som ligger bak denne sosiale reproduksjonen. Det er en sterk sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse. Dette kan bety at psykisk helse kan være en nøkkel til å forstå reproduksjon av sosiale forskjeller og sosial mobilitet. Målet vårt er å forstå hvilken rolle psykisk helse spiller i reproduksjonen av sosioøkonomiske forskjeller.

Familiemedlemmer ligner hverandre både med hensyn til sosioøkonomisk status og psykisk helse. Dette kan skyldes at foreldre og barn deler både genetiske eller og miljømessige forhold, eller at foreldre har en direkte påvirkning på barna. Vi vil derfor undersøke hvordan sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse kommer til syne i en ny generasjon, og hvordan barns skoleprestasjoner formes både av foreldrenes bakgrunn og av deres egen, individuelle psykiske utvikling. Blant barn og unge ser vi på skoleprestasjoner fordi de er observerbare fra tidlig alder og i stor grad preger senere sosioøkonomisk status. Siden partnere har en tendens til å ha omtrent likt utdanningsnivå, vil noen barn oppleve risikofaktorer i 'dobbel dose'. Vi skal derfor undersøke om og i hvordan partnervalg har konsekvenser for sosial ulikhet i mental helse.

Vi planlegger å bruke spørreskjemadata og genetiske data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen i kombinasjon med registerdata om helse, demografi og skoleprestasjoner. Vi kommer også til å bruke administrative registerdata fra hele Norges befolkning. Ved å bruke flere forskningsmetoder kan vi være sikrere i våre konklusjoner dersom resultatene peker i samme retning. Vi håper å kunne identifisere risikofaktorer som lar seg påvirke i fremtidige intervensjoner og dermed kunne bidra til å redusere sosial reproduksjon og forbedre psykisk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fartein Ask Torvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Hans Fredrik Sunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Magnus Nordmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Wendy Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »