Cristin-prosjekt-ID: 2505079
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2021, 17:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505079
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2021, 17:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Før Begynnelsen: Intervalltrening og tidsbegrenset spising før og under svangerskap

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 143756

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 1. mai 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Før Begynnelsen: Intervalltrening og tidsbegrenset spising før og under svangerskap

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om kombinasjonen av høyintensiv trening og tidsbegrenset spising før og under graviditet kan redusere risikoen for høyt blodsukker hos gravide. Vi vil rekruttere kvinner (18-39 år, med kroppsmasseindeks (BMI) mellom 25 og 40 kg/m2 som planlegger å bli gravid som oppfyller minst ett av følgende kriterier for økt risiko for svangerskapsdiabetes: 1) kroppsmasseindeks (BMI) 25 kg/m2 eller mer, 2) har hatt svangerskapsdiabetes tidligere, 3) har diabetes i nær familie (enten foreldre, søsken eller barn med diabetes), 4) har etnisk opprinnelse fra Asia eller Afrika, 5) har tidligere født et barn på mer enn 4.5 kg. I studien ønsker vi å innhente følgende informasjon fra mor: fastende blodprøver, samt måle kroppssammensetning, blodtrykk og fysisk form ved oppstart og igjen etter 8 uker (før svangerskap). Under graviditet vil vi igjen ta fastende blodprøver, samt måle blodsukkerregulering, kroppssammensetning og blodtrykk, i svangerskapsuke 12 og 28. I tillegg til fastende blodprøver ved besøksdagene under graviditeten vil vi også gjøre en totimers glukosebelastning. Dette innebærer at deltakerne drikker sukker oppløst i vann og at vi tar blodprøver fra en kanyle hver halvtime etter det i to timer. Det vil også bli gitt ut spørreskjema (om blant annet fysisk aktivitet, søvn og livskvalitet). Intervensjonsgruppen skal gjennom hele studien spise tidsbegrenset (spise alle måltider i løpet av 10 timer), med frokost ikke senere enn kl. 09:00, minimum fem dager i uken. I tillegg skal denne gruppen trene både før og under graviditet. Treningen vil legges opp ut i fra treningsform - og vi vil tilby en «meny av treningsøkter, samt et mer strukturert program for de som ønsker det. Treningen vil reguleres ved hjelp av såkalt Personlig Aktivitets Intelligens (PAI), og deltakerne i denne gruppa vil få en smartklokke som registrerer PAI i hele studieperioden. Dette programmet vil fortsette i opptil 6 måneder. Hvis deltakerne blir gravid i løpet av 6 måneder, vil vi komme med litt justerte anbefalinger for hvordan de skal trene i svangerskapet. Deltakerne skal også gå med en glukosemåler som skal måle blodsukkerverdiene gjennomgående i 14 dager to ganger (en gang ved oppstart av studien, og igjen etter 6-8 uker). De vil også bli bedt om å gå med en aktivitetsmåler i 7 dager ved oppstart av studien. Hver 8. uke i løpet av studieperioden skal de også registrere i 4 dager hva de spiser og drikker via en elektronisk kostholdsdagbok, samt besvare hvor sulten/mett de føler seg. Deltakerne i intervensjonsgruppa skal disse dagene (4 dager hver 8.uke) registrere tidsrommet for daglig energiinntak. Like etter fødsel vil det samles navlestrengblod. I tillegg vil vi innhente relevant informasjon fra fødselsjournalen til barnet fra sykehuset. Innen 3 døgn etter fødsel og 6 uker etter fødsel vil vi måle tykkelsen på underhudsfettet til babyen ved hjelp av et apparat som bruker infrarødt lys. Ved disse tidspunktene vil vi også måle babyens blodtrykk og hjertefunksjon. Videre ønsker vi også å innhente informasjon fra deltakernes partnere før studieoppstart, samt hver 8. uke i studieperioden. Dette omfatter et spørreskjema som vil inneholde spørsmål om blant annet: alder, vekt og høyde, fysisk aktivitetsnivå og kostholdsvaner. Våre resultater vil ha høy betydning for forskningsmiljøet og for klinisk behandling. Hvis studien er vellykket, vil prosjektet signalisere et stort paradigmeskifte i behandling av gravide med økt risiko for uheldige svangerskapsutfall og forskning på dette feltet. Dette vil videre gi forbedret helseutfall for både mor og avkom, og kunne bryte den inter-generasjonelle syklusen av kardiometabolske sykdommer. Intervensjonen er praktisk og enkel å gjennomføre, med tilhørende økonomiske fordeler for helsevesenet. Dette prosjektet vil også føre til en mekanistisk forståelse av hvordan mors metabolske helse kan være med på

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

John Hawley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Australian Catholic University - Branch: MacKillop Campus

Ann-Charlotte Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristian Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Elisabeth Axe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »