Cristin-prosjekt-ID: 2505278
Registrert av: REK Sist endret: 22. februar 2021 15:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505278
Registrert av: REK Sist endret: 22. februar 2021 15:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nesefunksjon som begrensende faktor for KOLS-pasienters fysiske kapasitet

prosjektleder

Sverre Steinsvåg
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 185893

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 2. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nesefunksjon som begrensende faktor for KOLS-pasienters fysiske kapasitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Nesen er en del av menneskets øvre luftveier. Her varmes og fuktes innpustingsluften. Neseslimhinnen filtrerer ut partikler større enn 15 mikron. Dette omfatter de aller fleste typer partikulær forurensning og pollen. Neseslimhinnen absorberer også potensielt skadelige vannløselige gasser som ozon og nitrogendioksyd samtidig som den tilfører innpustingsluften den virus og bakterie-drepende gasse nitrogenmonoksyd. På den måten bidrar nesepusting til at lungene får tilført ren, oppvarmet og fuktet luft. Dette er en forutsetning for normal lungefunksjon og for at lungene skal holde seg friske. KOLS er samlebetegnelse for kronisk betennelsesreaksjon i lungene med vedvarende luftveisobstruksjon. Ødeleggelse av bronkiene og lungevev fører til redusert lungefunksjon. Vi vet at pasienter med KOLS har en opplevelse av nedsatt fysisk funksjonsevne, nedsatt nesefunksjon og nedsatt neserelatert livskvalitet. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om det å åpne nesepassasjen og dermed forbedre deres nesefunksjon kan forbedre disse pasientenes fysiske kapasitet og neserelatert livskvalitet. Vi ønsker å undersøke i hvilken grad en slimhinneavsvellende nesespray, Otrivin®, kan påvirke pasienter med KOLS sin fysiske utholdenhet ved standardisert funksjonell gangtest. Totalt skal deltagerne gjennomføre tre funksjonelle gangtester; Incremental Shuttle Walk Test (ISWT). ISWT er en funksjonell gangtest hvor deltagerne skal gå rundt to kjegler med 10 meters avstand. Gangfarten fastsettes av forhåndsinnspilte signaler som indikerer når deltagerne bør ha passert eller være ved neste kjegle. Farten økes kontinuerlig til deltagerne ikke lenger når kjeglen før signalet kommer. Maksimal varighet er. 20 minutter. Når deltagerne ikke lenger klarer å holde følge med signalene måles avstanden opp til nærmeste 10 meters kjegle. Sluttpunktet i ISWT måles i meter. Før, under og etter testene monitorers SpO2 og HR med pulsoksymeter. Dyspné (BorgCR10) monitoreres før og etter hver gangtest. Primært effektmål: Endring i ganglengde ved ISWT (meter). Sekundære effektmål: Endring i HR (slag/min), dyspné (BorgCR10) og Sp02 (%). Pasientene vil motta en dusj med Otrivin® (Oxymetazoline 0,1 mg/ml) i hvert nesebor før gangtest nummer 3. Dette er en reseptfri nesespray som i løpet av få minutter gir slimhinneavsvelling og dermed en åpnere nese både objektivt og subjektivt. Den brukes mot akutt neseforkjølelse, akutte bihulebetennelser og akutte ørebetennelser. Vanlige bivirkninger (>1/100 til <1/10) er svie, tørrhet og ubehag i neseslimhinnen og hodepine. Kontraindikasjon er overfølsomhet for innholdsstoffene. Otrivin® skal her brukes til en annen indikasjon enn det er godkjent til. Det søkes derfor til Statens Legemiddelverk, ClinicalTrails.gov, og Personvernombud AHUS. Alle pasienter vil bli muntlig og skriftlig informert og inkludert i studien etter at skriftlig informert samtykke foreligger. Alle data som blir samlet inn i studien vil bli lagret på forskriftsmessig måte. Studien er et samarbeid mellom Sørlandet Sykehus HF og Akershus universitetssykehus. Alle deltagerne vil være pasienter med kols fra poliklinikken ved Lungemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus. Aktuelle deltakere vil bli spurt om å delta i studien ifm. ordinære konsultasjoner på sykehuset. Den aktuelle studien er en proof-of-concept studie med et før/etter design der pasientene er sine egne kontroller. Inklusjonskriterier: Diagnosen kols fastsettes etter standard kriterier. Eksklusjonskriterier: Muskel/skjelettplager som vanskeliggjør gange. Overfølsomhet for innholdsstoffene i Otrivin. Bruk av langtids oksygenterapi (LTOT) eller aktivitetsoksygen. Det er rapportert få komplikasjoner ved slike gangtester. Deltagerne må anstrenge seg fysisk under gangtestene, og noen kan føle seg utmattet samme dag. Helsepersonell vil være til stede under testene for å kunne håndtere eventuelle uforutsette hendelser. Se forsk

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Steinsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Fride Uthaug Reite

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 2 av 2