Cristin-prosjekt-ID: 2505297
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 04:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505297
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 04:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Konsekvenser av koronapandemien

prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 229359

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. januar 2021 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsekvenser av koronapandemien

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å forstå konsekvensene av koronapandemien i Norge ved å 1. Følge personer i kohortene som har blitt smittet av koronavirus for å kunne beskrive og forstå eventuelle konsekvenser for somatisk og psykisk helse, men også for å beskrive mellomliggende sosiale faktorer som har helsemessig betydning, slik som tap av arbeid og tap av skolegang. 2. Følge personer i kohortene for å beskrive immunrespons før og etter infeksjon og før og etter vaksinasjon. Det kan være aktuelt å ta prøver av de samme personene etter flere år for å forstå varigheten av immunitet. 3. Følge personer i kohortene for å forstå bivirkninger av vaksinasjon. De fire kohortene vi ønsker å benytte er: 1. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) 2. Den norske influensakohorten (NorFlu) 3. Seniorkohorten – 10 000 personer mellom 65 og 80 år bosatt i Oslo 4. Ung-Voksenkohorten – 10 000 personer mellom 18 og 30 år bosatt i Oslo

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Dominique Andree Yvette Caugant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet

Ida Henriette Caspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »