Cristin-prosjekt-ID: 2505736
Sist endret: 26. februar 2022, 16:53

Cristin-prosjekt-ID: 2505736
Sist endret: 26. februar 2022, 16:53
Prosjekt

To develop and test the EPICC Spiritual Care Educational Standard into a self-assessment questionnaire and promote the use of it. Working pack 4 in SEP

prosjektleder

Tove Giske
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Aktivt
Start: 26. februar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

To develop and test the EPICC Spiritual Care Educational Standard into a self-assessment questionnaire and promote the use of it. Working pack 4 in SEP

Populærvitenskapelig sammendrag

I perioden 2016 – 2019 arbeidde 31 forskarar og undervisarar frå 21 europeisks land i eit ERASMUS+ prosjekt med navnet EPICC (www.epicc-project.eu ) med å utvikle ein standard for utdanning i åndeleg omsorg for sjukepleiarstudentar. I arbeidspakke 4 i SEP-prosjektet har vi omsett denne standarden til norsk og brukt denne prosedyra for omsetting:

 1. Ei gruppe på fire, som kunne både engelsk og norsk, og som kjente til tematikken åndeleg omsorg i sjukepleien, omsette standarden frå engelsk til norsk – individuelt og som gruppe.
 2. Lederen for arbeidspakke 4 gjekk gjennom omsettelsen og justerte den for godkjenning på dette nivået.
 3. To personar, som var gode i norsk og engelsk og som ikkje kjente til standarden, omsette den kvar for seg, tilbake til engelsk.
 4. Eit ekspertpanel på seks personar, med gode kunnskapar i norsk og engelsk, og som representerte sjukepleie, utdanning og forsking, vurderte den opprinnelege engelske versjonen, den norske omsettelsen og dei to engelske tilbake-omsettelsane og skreiv fram den endelege norske omsettelsen som du kan finne her.

For more information about the EPICC work-group, visit www.epicc-project.eu

Vitenskapelig sammendrag

In WP 4 we will translate the EPICC Spiritual Care Educational Standard Self-assessment Tool into Norwegian and develop and test the EPICC Spiritual Care Educational Standard into a self-assessment questionnaire and promote the use of it.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Britt Moene Kuven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

René van Leeuwen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hogeschool Viaa

Linda Ross

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of South Wales

Wilfred McSherry

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Staffordshire University
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »