Cristin-prosjekt-ID: 2505737
Sist endret: 26. februar 2021, 17:00

Cristin-prosjekt-ID: 2505737
Sist endret: 26. februar 2021, 17:00
Prosjekt

Vulnerability in Robot Society (VIROS)

prosjektleder

Lee Andrew Bygrave
ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 25.100.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 288285

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk • Privatrett • Rettsinformatikk • Sikkerhet og sårbarhet • Andre maskinfag • Andre rettsvitenskapelige fag • Annen informasjonsteknologi • Etikk • Andre helsefag

Emneord

Standarder • Allmen etikk • Human-Robot Interaction • Velferdsteknologi • Internasjonal Privatrett • Den europeiske Unionen • Robotikk • Aldring og helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vulnerability in Robot Society (VIROS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Roboter blir stadig mer "smart", ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utfører viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er sikre og at deres bruk ikke krenker personvernet? Disse spørsmålene oppstår spesielt når roboter brukes i helsesektoren, der de samhandler med sårbare mennesker.

 

VIROS-prosjektet undersøker utfordringer og løsninger for regulering av robotteknologi og AI-teknologi - både med hensyn til juss og teknologi. Prosjektets fokus på juss, etikk og robotteknologi er tverrfaglig. Forskningen utføres av et team bestående av forskere fra forskningsgruppen «Robotics and Intelligent Systems» (ROBIN) ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO), sammen med forskere ved Senter for rettsinformatikk og andre deler av Det juridiske fakultet, UiO. Prosjektet samarbeider også med internasjonale eksperter og representanter for offentlig sektor og industri.

 

Selv om prosjektet fremdeles er i en tidlig fase har vi så langt avdekket at EUs forordning om medisinsk utstyr ikke i tilstrekkelig grad fanger opp visse risiki – særlig knyttet til mental helse – forårsaket av roboter brukt i helsesektoren. Vi anbefaler derfor at forordningen endres slik at den bedre fanger opp slike risiki.

Vitenskapelig sammendrag

Robots are increasingly becoming "smart", with the help of artificial intelligence. Smart robots may be useful if they take on important tasks, but their development and use also raises legal and technical questions. How can we ensure that smart robots are safe and secure, and that their use respects our privacy? These questions arise especially when robots are deployed in a healthcare context, when they interact with vulnerable people.

 

The VIROS project investigates the challenges and solutions in regulating robotics and AI technologies - legally and technically. The project’s focus on law, ethics and robotics technology is highly interdisciplinary. The research is undertaken by a team comprising researchers from the Robotics and Intelligent Systems (ROBIN) research group at the Department of Informatics, University of Oslo (UiO), together with researchers at the Norwegian Research Center for Computers and Law (NRCCL) and other departments at the Law Faculty, UiO. The project also collaborates with international experts and representatives of the public sector and industry.

 

While the project is still in its early days, our research has so far uncovered weaknesses in the ability of the EU Medical Device Regulation to protect against particular risks – particularly mental health threats – raised by the use of healthcare robots. Accordingly, we recommend that the Regulation be revised in order to better capture such risks.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lee Andrew Bygrave

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Tobias Mahler

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Jim Tørresen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer ved Universitetet i Oslo

Rebecca Schmidt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Diana Saplacan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Robotics and Intelligent Systems ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »