Cristin-prosjekt-ID: 2505752
Sist endret: 27. februar 2021 21:42

Cristin-prosjekt-ID: 2505752
Sist endret: 27. februar 2021 21:42
Prosjekt

Menneske som har opplevd tortur, fysioterapeuters erfaring og rolle.

prosjektleder

Maria Nordheim Alme
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
93445929
Sted
Maria Nordheim Alme

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 1. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Menneske som har opplevd tortur, fysioterapeuters erfaring og rolle.

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysioterapeutar og andre helseprofesjonar har behov for å ha kompetanse om rehabilitering av menneske som har opplevd tortur. I dette prosjektet ser vi på kva erfaring fysioterapeutar har på dette feltet og kva kompetanse det er behov for. Målsettinga er å inkludere undervisning om dette i bachelor helseprofesjonsutdanningane i Norge, og etterkvart andre Europeiske land. 

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet PREP fann vi at fysioterapeuter i Norge og Europa har for lite kunnskap og kompetanse i å behandle menneske som har vore utsett for tortur, I mange Europeiske land, inkludert Norge, har ikkje fokuset vore så stort på dette temaet, sjølv om det er fleire menneske i desse landa som har vore utsett for tortur og har behov for tilpassa helsehjelp. Målsettinga vår er at fysioterapiutdanningar og andre helseprofesjonsutdanningar i Norge får kompetanse til å implementere undervisning om rehabilitering etter tortur i sine undervisningsprogram. I denne første delen av studien ser vi på kva erfaring fysioterapeutar i Norge har med å jobbe med menneske som er utsett for tortur, og i kva grad dette er eit tema det er fokus på. Vi ser og på kva kompetanse fysioterapeutar har behov for.  

Metode

Kvalitative intervju med fysioterapeutar som jobbar i humanitære organisasjonar og NGOs som jobbar med torturoffer. 

Spørjeskjema til fysioterapeutar i Norge. 

Tittel

Menneske som har opplevd tortur, fysioterpeuters erfaring og rolle

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Nordheim Alme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ellen Storruste Røe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Lisa Bagne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Joost van Wijchen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Randi Sviland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5