Cristin-prosjekt-ID: 2505794
Registrert av: REK Sist endret: 4. november 2021, 12:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505794
Registrert av: REK Sist endret: 4. november 2021, 12:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

AI-MIND-prospektiv studie

prosjektleder

Ira Haraldsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 204084

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

AI-MIND-prospektiv studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne europeisk finansierte kliniske studien i Horizon program 2020 er å klinisk validere en medinsk AI basert prediksjons verktøy for demens i fire kliniske sentrer (Oslo, Helsinki, Madrid og Roma). I dag, vi vet at rundt 50 % av pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) har en risiko for å utvikle demens, og at tidlig risiko tegns inkluderer forstyrrelser i hjernenettversk som uttrykk for begynnende synaptisk dysfunksjon. Den synaptiske dysfunskjonen kan bli registert med elektrofysiologiske hjernesignaler. Studien er finansiert med 14 millioner Euro og har gjennomgått europeisk etisk evaluering. AI-Mind Connector vil identifiserer slike forstyrrelser i hjernenettverk basert på EEG-teknologi. Hjernenettverks mønstre blir identifisert blant matematiske muligheter ved hjelp av Graph theory. Klassisk maskinlæring og dyp læring metoder av kunstig intelligens vil bli brukt i automatiseringsprosessen for hjernenettverk identifikasjon fra MEG og EEG data. Det andre medisinske verktøyet, AI-Mind Predictor, er en multimodal prediksjonsmodell for risiko estimere demens hos pasienter med mild kognitiv svikt. Data fra AI-Mind Connector, kognitiv test resultater, genetiske data APOE, P-tau-181 proteinnivå og bakgrunnsdata. AI-Mind Predictor skal skille mellom personer i risiko for demens og de ikke i risiko. Resultatene fra AI-Mind Predictor vil bli sammenlignet med standard metoder for demens. AI-Mind modelene vil bli utviklet og testet på ekisterende data, og videre klinisk validert på 1000 MCI deltakere, fordelt på 4 sentre, basert på kliniske inklusjons og eksklusjonskriterier listet i den kliniske studieprotokollen vedlagt. Alle pasienter vil signere samtykkeskjema (vedlagt) før de innlemmes i studien. Deltakerne vil følge AI-Mind protokollen for 2 år parallelt med standard oppfølgings prosedyre ved hvert sykehus (see studieprotokollen vedlagt). Protokollen inkluderer MEG (bare Madrid og Helsinki), EEG, digitalisert kognitiv test og blodprøve ved første besøk fr APOE allel og p-tau-181 analyser. Ved å klinisk validere AI-Mind Connector og Predictor, ønsker vi å øke dagens prediktive demens verdi (<0.5), og proaktivt selektere med høyere nøyaktighet de MCI pasienter i risiko til tidligere klinisk intervensjon. På den måten, vil AI-Mind bidra til å utsette demens utviklingen ved å identifisere risiko allerede ved første møte når symptomer oppstår.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ira Haraldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Rita Øksengård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalforeningen for folkehelse

Tormod Fladby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3