Cristin-prosjekt-ID: 2505895
Sist endret: 1. mars 2021, 13:20

Cristin-prosjekt-ID: 2505895
Sist endret: 1. mars 2021, 13:20
Prosjekt

Vernepleiere i nye kontekster. Endring, forskyvning og tilpasning : en casestudie av forhandlinger om vernepleieres kompetanse og yrkesroller i helse- og omsorgstjenester [PhD project]

prosjektleder

Anne Katrine Folkmann
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Arbeidslivskompetanse • Yrkesrolle • Vernepleie • Vernepleier

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vernepleiere i nye kontekster. Endring, forskyvning og tilpasning : en casestudie av forhandlinger om vernepleieres kompetanse og yrkesroller i helse- og omsorgstjenester [PhD project]

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Katrine Folkmann

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Grenser for tverrprofesjonelt samarbeid.

Folkman, Anne Katrine; Fjetland, Kirsten Jæger; Sverdrup, Sidsel Muri. 2020, Tidsskrift for velferdsforskning. VIDVitenskapelig artikkel

Leadership in interprofessional collaboration in health care.

Folkman, Anne Katrine; Tveit, Bodil; Sverdrup, Sidsel Muri. 2019, Journal of Multidisciplinary Healthcare. VIDVitenskapelig artikkel

Tverrprofesjonalitet eller innordning? En casestudie av vernepleieres forhandlinger om posisjon i distriktspsykiatriske sentre.

Folkman, Anne Katrine; Sverdrup, Sidsel; Tveit, Bodil. 2017, Fontene forskning. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4