Cristin-prosjekt-ID: 2505917
Sist endret: 2. mars 2021, 12:18

Cristin-prosjekt-ID: 2505917
Sist endret: 2. mars 2021, 12:18
Prosjekt

Density in Bergen: Quality and Values in The Compact City of Bergen.

prosjektleder

Connie Harriet Kapstad Reksten
ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teknologi • Humaniora

Emneord

Byplanlegging

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Connie Reksten

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. oktober 2020 Slutt: 15. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Density in Bergen: Quality and Values in The Compact City of Bergen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Today, cities all over Europe are framing in a positive light, focusing on higher density development and housing density. To build cities more compact, dense, and with high-density downtowns, is often referred to as ‘the compact city’. Last 5 years a lot of new schemes and houses are built along the light train area, by the local authorities defined as a high-destiny area of the city of Bergen. In this project we therefore ask: How does the new built schemes and constructions correspond with the original plans and planning of the compact city of Bergen? We also ask how the compact city and density in Bergen correspond with citizen’s everyday life, their dwelling, and their dense dwelling.

Vitenskapelig sammendrag

Today, cities all over Europe are framing in a positive light, focusing on higher density development and housing density. To build cities more compact, dense, and with high-density downtowns, is often referred to as ‘the compact city’. Last 5 years a lot of new schemes and houses are built along the light train area, by the local authorities defined as a high-destiny area of the city of Bergen. In this project we therefore ask: How does the new built schemes and constructions correspond with the original plans and planning of the compact city of Bergen? We also ask how the compact city and density in Bergen correspond with citizen’s everyday life, their dwelling, and their dense dwelling.

Metode

Kvantitativ og kvalitativ metode: observasjon, kvalitativ observasjon, kvalitative intervju, dokumentsudier, GiS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Connie Harriet Kapstad Reksten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Carolyn Ahmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Sofie Handal Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Irene Holvik Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ane Margrethe Lyng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »